spol.obrana@gmail.com

 

Občanské sdružení Společná obrana registrováno 11.1.2008, IČO: 226 88 137,  ID datové schránky: dz9mxqi

 

Z nálezu Ústavního soudu ČR I.ÚS 170/11, ze dne 03.01.2012:

"....v materiálním právním státě nejde pouze o formální aplikaci práva bez dalšího, ale především o dodržování takových pravidel chování, která jsou v souladu s hodnotami, na nichž je právní řád vybudován. Právo nikdy nemůže být interpretováno jen striktně či mechanicky, neboť takový přístup s sebou zpravidla nese zcela nepřijatelné důsledky. Právo ve společnosti neexistuje proto, aby takovéto nerozumné a nespravedlivé důsledky legitimizovalo, ale proto, aby přinášelo racionální a spravedlivé uspořádání vztahů mezi jednotlivci....."

(JUDr.Eliška Wagnerová Ph.D.)

Občanské Sdružení Společná Obrana