ZFP Akademie

03.09.2012 22:29

Česká národní banka potvrdila své rozhodnutí z letošního dubna a potvrdila pokutu ve výši dvou miliónů korun, kterou uložila společnosti ZFP akademie.
Společnost ZFP akademie od ledna 2009 do května 2011 vyžadovala od osob, které pro ni měly v pozicích obchodních zástupců zprostředkovávat pojistné smlouvy třetím osobám, uzavření tzv. Kombinace finančních produktů. Tato kombinace sestávala z investičního životního pojištění, penzijního připojištění, stavebního spoření a kapitálového životního pojištění.
Společnost tedy vyžadovala od osob, které se měly podílet na její zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, složení vstupního poplatku jako nutnou podmínku nezbytnou pro výplatu příštích odměn za tuto zprostředkova­telskou činnost.
Tím společnost jednoznačně porušila zákon o pojišťovacích zprostředkova­telích.

Nedosažitelné výnosy
To ale nebylo jediné provinění, kterého se společnost dopustila. Možná ještě mnohem horší byla propagace a prezentace produktů penzijního připojištění a životního pojištění v rámci modelových příkladů, obsažených v příručce, nazvané ZFP v kostce. (Pro méně znalé nutno doplnit, že výnosové křivky vždy směřovaly výrazně směrem vzhůru – pozn. red.)
S příručkou byli povinně seznamováni potenciální spolupracovníci a zájemci o finanční produkty právě ve zmíněném období říjen 2009 až květen 2011.
ZFP tak porušila povinnost vykonávat činnost s odbornou péčí.

ČNB potvrdila dvoumiliónovou pokutu pro ZFP akademii