Velké finále v boji proti Bezreklamky

11.12.2013 16:34

Okamžik, na který jsme čekali více než rok se naplnil před dvěma týdny, kdy Ústavní soud na základě stížnosti podané jedním z našich skvělých advokátů zrušil rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně - pobočka Valašské Meziříčí neboť tímto rozsudkem bylo porušeno právo na spravedlivý proces.

Ústavní soud nejenže konstatoval, že tamní Okresní soud, který dal za pravdu Bezreklamce, svou práci jaksepatří odflákl (Ústavní soud sice používá mírnější terminologii, ale smysl zůstává stejný), ale především učinil důkladný rozbor smluv samotných a označil je za absolutně neplatné neboť jsou je obsahově výrazně směřovány v neprospěch žalovaného, coby spotřebitele a jednání Bezreklamky je zcela v rozporu s pravidly poctivého obchodního styku.

Co je nejdůležitější:

Ústavní soud apeluje touto cestou na soudy rozhodující v prvním stupni, aby při posuzování nároků plynoucích ze spotřebitelských smluv pečlivěji vážily nejen samotný rozsah vzájemných práv a povinností, ale též i jejich charakter a vzájemnou provázanost mezi nimi.

Celý nález II.ÚS 4167/12 ze dne 19. 11. 2013 si můžete prohlédnout zde. Pokud jste Bezreklamkou žalováni u soudu, vytiskněte si jej a pošlete k soudu, který věc řeší a to co nejrychleji!

Reportáž ČT si prohlédněte zde.

Reportáž TV Nova si můžete prohlédnout tady.