Určovací žaloby-Past na poškozené občany

29.08.2012 21:17

Zákony ČR neumožňují spotřebitelům aktivní obranu proti podvodníkům
Paní Katka Labudová uzavřela v r. 2010 se společností PROLUX Smlouvu o podpoře prodeje nemovitosti.  Jelikož podpora prodeje u této společnosti proslulé svými nekalými obchodními praktikami spočívá v tom, že vyvěsí na svých webových stránkách inzerát prodávajícího a tím to pro ně končí. Prodala tedy paní Katka svou nemovitost prostřednictvím jiné realitní kanceláře. Prolux se pochopitelně vzápětí přihlásil o svoji „zaslouženou“ provizi. Paní Katka odmítla, neboť provizi za zprostředkování prodeje již uhradila  M&M realitám. Prolux tedy podal na paní Katku žalobu k rozhodčímu soudu. Paní Katka se proti žalobě s pomocí našeho sdružení odvolala. Zároveň  jsme podali k Obvodnímu soudu pro Prahu 1  Žalobu na určení neplatnosti předmětné smlouvy. Předpokládali jsme, že žaloba o zaplacení 99 000,-Kč která ležela u Rozhodčího soudu v Brně je dostatečným důkazem Důvodu naléhavosti právního zájmu, který musí každá Určovací žaloba splňovat. Prolux ovšem nelenil, svoji žalobu u Rozhodčího soudu vzal zpět a zažaloval paní Katku pro změnu  Platebním rozkazem u Občanského soudu. A tím se paní Katka ocitla v PASTI! Neboť zákon je nastaven tak, že když je zahájeno řízení ve stejné věci žalobou Na plnění (Platební rozkaz) Žaloba na určení tím pádem musí být ze zákona zamítnuta. Abychom předešli zamítnutí soudu, sepsali jsme  pro paní Katku Zpětvzetí Žaloby na určení neplatnosti smlouvy. Za toto zpětvzetí si PROLUX  ovšem napočítal  soudní náklady ve výši 12 720,-Kč s tím, že ON toto zpětvzetí nezavinil (což po právní stránce je sice pravda, po praktické stránce ovšem nikoli)! A Obvodní Soud pro Prahu 1 určil, že paní Katka je povinná Proluxu tyto náklady uhradit! Toto  Usnesení vydala asistentka soudkyně JUDr.Tereza Haramulová bez jakéhokoli přihlédnutí k sociální situaci a příjmům paní Katky, které byly řádně soudu doloženy.
Svým rozhodnutím tak paní JUDr.Haramulová  dala jasně najevo že podvodné praktiky v našem státě se  vyplácí a že mistři švindlu mají pod záštitou justice volnou ruku k loupežínému přepadání občanů za bílého dne.