Starý smutný příběh s novým šťastným koncem

25.08.2012 14:13

Paní Slavíčková spolu se svou dcerou a se svou sestrou zdědily byt v Kladně. Tento byt se tyto 3 ženy rozhodly prodat a o peníze se rozdělit. Inzerovaly tedy na soukromých inzertních serverech , kde na ně získal kontakt PROLUX.
Dne 14.9. 2008 je navštívil makléř Proluxu a pod záminkou, že má pro ně okamžitě Vážného zájemce, vylákal na sestrách paní Tůmové a paní Slavíčkové podpisy na exkluzívní smlouvu o které tvrdil, že je pouhým nezávazným svolením k inzerci.
Žádný zájemce nebyl pochopitelně ze strany PROLUXU ani po téměř dvou letech  doporučen a paní Tůmová s paní Slavíčkovou dávno zapomněly, že kdy něco PROLUXU podepsaly.

V červnu 2010 se jim pak podařilo prodat byt svépomocí. Po přepsání bytu na Katastru na nového majitele poslal PROLUX paní Slavíčkové rovnou  splátkový kalendář na úhradu provize. Paní Slavíčková ovšem nic nepodepsala a nic nazpátek PROLUXU neposlala. Od té doby začal PROLUX kontaktovat sestru paní Tůmovou(vážně nemocnou v plném invalidním důchodu). Rozhodčí řízení u Sdružení rozhodců a.s. v Brně pak proběhlo již pouze vůči paní Tůmové v její nepřítomnosti a 10.11.2011 obdržela paní Tůmová exekuční příkaz na částku 63 000,-Kč s příslušenstvím. V ten moment se věci chopila vzhledem k nemoci paní Tůmové paní Slavíčková a kontaktovala naše o.s. Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP

Jako předsedkyně sdružení jsem pro paní Tůmovou do dvou dnů vypracovala (bezúplatně) Odvolání proti nařízení exekuce. Exekutor ovšem nedbaje toho, že bylo podáno Odvolání k Okresnímu soudu započal s výkonem exekuce strháváním z dávek důchodu a paní Tůmová se tak ocitla pod hranicí životního minima. Napsala jsem tedy v únoru 2012 Okresnímu soudu v Kladně žádost o urychlení jednání.. Soud pak této mé žádosti vyhověl a na den 27.4.2012  bylo nařízeno jednání. Na toto jednání jsem paní Tůmové doporučila zastoupení paní Mgr.Dagmar Peckovou. Jednání proběhlo hladce a exekuce byla zastavena z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky.