Společná obrana zabodovala

10.10.2012 11:43

Dne 9.10.2012 proběhlo u Městského soudu v Praze odvolací řízení ve věci Žaloby na určení neplatnosti smlouvy uzavřené mezi panem Havránkem a společností PROLUX Consulting Int.s.r.o.

Během půl hodiny rozhodl  tříčlenný senát tak, že rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 potvrdil a smlouvu  prohlásil za NEPLATNOU bez možnosti odvolání! PROLUX tak musí panu Havránkovi do 3 dnů uhradit všechny soudní výlohy! Právní zástupkyně PROLUXU JUDr.Zuzana Kudrnová opouštěla soudní síň jako zpráskaný pes. Myslím, že paní doktorce je již naprosto jasné, že údajně nepotopitelná loď PROLUX jde pomalu, ale jistě ke dnu a že zlaté časy, kdy měsíčně její chlebodárce obíral své klienty díky nekalým praktikám a klamavé reklamě o desítky milionů korun a i pro ni z těchto doslova lupů tanuly jistě tučné zisky, jsou nenávratně pryč.

Tento rozsudek lze považovat v boji s PROLUXEM, ale i jinými podvodnými společnostmi za naprosto zásadní a průlomový. Naše soudnictví se tímto během půlhodinky posunulo od formalistického posuzování podobných případů, směrem ke skutečné spravedlnosti a dalo  jasně najevo, že podnikání založené na uvádění občanů v omyl, respektive založené na PODVODU, tolerovat již nehodlá.  

Důvod k oslavám občanského sdružení Společná Obrana je o to větší, že tento rozsudek vzešel z laické žaloby, kterou pro pana Havránka vypracovala předsedkyně sdružení paní Světlana Glaserová bez pomoci právníků. Právní zastoupení převzal Mgr. Marek Ječmen až 5 munut před zahájením průlomového jednání.

Nyní lze jen doufat, že při absenci precedenčního práva v naší zemi, se tímto rozsudkem ostatní soudy alespoň inspirují a budou poctivé občany před podvodníky nadále skutečně  chránit. Určovací žaloby se tak konečně stanou použitelným nástrojem obrany a nikoli pastí do které spadl nejeden občan, který chtěl aktivně čelit podvodníkům.

Pokud budou Žaloby na určení neplatnosti prokazatelně nemravných smluvních ujednání posuzovány stejným způsobem i v ostatních případech, budou nuceni podvodníci, kteří své podnikání založili na vymáhání uměle a nekale vytvořených pohledávek, tedy společnosti jako kupříkladu Bezreklamnky (zde zaznamenámo okolo 13 000 soudních sporů!), nebo RES Online, UP Promotion, MIDODA a mnoho dalších zavřít své krámy.


Na závěr bych ještě ráda poděkovala především soudcům jejichž jména zveřejním, jakmile budu mít v ruce rozsudek. Dále pak panu Mgr. Marku Ječmenovi a hlavně VŠEM, kdo jste se k tomuto soudu dostavili, abyste pana Havránka svojí přítomností podpořili! Jsem přesvědčená, že přítomnost ostatních poškozených, byť jen jako divácké veřejnosti, sehrála při rozhodování soudu nezanedbatelnou úlohu.