Rozdrtili jsme Bestii přímo v jejím vlastním doupěti!

20.10.2013 18:06

Dnešní jednání Okresního soudu v Benešově bylo již naší třetí cestou k tomuto soudu ve stejné věci mezi stejnými účastníky. Veškeré důkazy byly předloženy před tímto jednáním a dokazování tak bylo hned v úvodu dnešního jednání ukončeno.

Na závěr jednání byl vynesen rozsudek, který žalobu Bezreklamky (dříve Bestoutdoors) ZAMÍTL v plném rozsahu, neboť se žalovanému podařilo prokázat, že byl ze strany žalobce vystaven zakázaným nekalým obchodním praktikám a při sjednávání smlouvy jednal v omylu, o kterém žalobce musel vědět.

Písemný protokol z jednání si můžete prohlédnout zde.

Zvukový záznam z jednání, kde je mnohem více informací než v písemném protokolu, si poslechněte zde.

Zvukový záznam z vynesení rozsudku si poslechněte zde a to včetně stručného odůvodnění, které je důležité a které v písemném protokolu vůbec není.

Co je důležité:

Argumenty, kterými žalovaný prokázal, že se stal ze strany Bezreklamky obětí nekalých obchodních praktik, jsou shodné pro 99,9% všech zákazníků Bezreklamky / UP Promotion - liší se pouze jménem žalovaného, jménem inzertního poradce, který za Bezreklamky smlouvu podepisoval a datem uzavření smlouvy. Veškeré tyto argumenty, na základě kterých soud došel k dnešnímu závěru jsou v tomto spise (a v jednom souvisejícím) obsaženy - proto pokud se proti Bezreklamky bráníte u soudu, navrhujte provést důkaz spisem Okresního soudu v Benešově spisové značky 8 C 108 / 2012 a spisem Okresního soudu pro Prahu-východ spisové značky 4 C 177 / 2012. Trvejte na tom, že Vaše argumenty jsou shodné s argumentací žalovaného a vedlejšího účastníka v těchto dvou spisech a že s ohledem na zásadu předvídatelnosti soudního rozhodování máte právo na stejné posouzení těchto důkazů i ve Vaší věci. Pokud budou tyto Vaše návrhy soudem zamítnuty - obraťte se na nás, pomůžeme Vám ZDARMA podat Ústavní stížnost, tak jako jsme to již učinili v nejméně deseti případech.

Podezření zůstává

K Vaší vlastní úvaze zde uvádím některé skutečnosti, které mohou napovídat tomu, proč až doposud benešovský soud tyto ZCELA IDENTICKÉ důkazy v jiných (avšak skutkově zcela identických) jednáních buď rovnou zamítal, nebo je hodnotli zcela protikladně ke svému dnešnímu rozhodnutí (a to i jedna a ta samá soudkyně):

  • Okresní soud v Benešově je výslovně uveden v tzv. prorogační doložce žalobce (to je ustanovení smlouvy, že veškeré spory budou řešeny právě u benešovského soudu a nikde jinde), ačkoli je žalobce z Prahy 8;

  • Advokát žalobce měl až do letošního jara nadstandardní přístup k soudu vnitřkem budovy mimo bezpečnostní rámy (teprve po zahájení policejního vyšetřování byl zazděn vnitřní průchod mezi advokátní kanceláří, ve které i formálně sídlil advokát žalobce od doby formulace prorogační doložky nejméně do konce roku 2010, a zdejším soudem);

  • Manželka jednoho z advokátů kanceláře v níž vznikala zmíněná prorogační doložka byla soudkyní zdejšího soudu od doby formulace prorogační doložky až do konce roku 2011

  • Agenda tohoto žalobce tvoří cca 11% agendy soudu a umožňuje tak soudu téměř bezpracné zvyšování počtu snadno „odškrtnutelných“ věcí ve výkazech své činnosti (pokud snad soud namítne, že sám někdy vyslovuje svou místní nepříslušnost, pak lze tuto námitku zcela odmítnout s poukazem na to, že si je zdejší soud dobře vědom nejednotné judikatury odvolacího soudu a tímto způsobem si pouze - od jisté doby - vytváří alibi).

 

Samozřejmě, že může kdokoli namítnout, že se jedná o pouhou spekulaci, která nic neprokazuje (zvláště pak ne korupční jednání) Přesto ale nikdy nebyly tyto domněnky žádnými věcnými argumenty vyvráceny - a to ani samotným benešovským soudem (viz zde - posuďte sami).

Zcela v intencích tohoto podezření je i dnešní vyjádření soudkyně v tom smyslu, že i přes všechno, co bylo v tomto řízení prokázáno, bude soud vše vztahovat pouze k tomuto danému konkrétnímu řízení. Toto prohlášení, které je dobře patrné na zvukovém záznamu z vynesení rozsudku, zaznělo i přesto, že řada důkazů je ve prospěch neplatnosti smluv ABSOLUTNÍ, kterou je každý soud povinen zkoumat z úřední povinnosti.

Proto pro nás celý případ tímto rozsudkem zdaleka nekončí!