RES Online dle očekávání u soudu prohrál. Sám jejich advokát připustil, že nepodnikají poctivě.

20.10.2013 18:05

Městský soud v Brně dnes rozhodoval o zrušení rozhodčího nálezu poprvé od "změny" původního EO Servisu na RES Online (podrobnosti zde). Vzhledem k tomu, že odložil vykonatelnost předmětného rozhodčího nálezu již záhy po podání žaloby na jeho zrušení a také vzhledem k tomu, že tento případ již velmi dobře zná (viz například zde a zde), dalo se očekávat, že tento rozhodčí nález bude stejně jako všechny předešlé zrušen.

A tak se také stalo!

Paní soudkyně po hodinovém jednání vynesla rozsudek, že rozhodce neměl pravomoc ve věci rozhodovat.

Podle hesla "tonoucí se stébla chytá" přišel advokát podvodníků z RES Online s poměrně překvapivou tezí, kdy otevřeně připustil, že RES Online NEPODNIKÁ POCTIVĚ, ale že by to tento soud v tomto řízení neměl vůbec řešit, protože zde nejde o věc samu, ale jen o formální důvody platnosti rozhodčího nálezu. Jinými slovy - "je to zloděj a krade, ale má svého soukromého rozhodce a tak by mu mělo náležet i právo". Tolik ukázka právního myšlení některých zoufalců.

RES Online, stejně jako ostatní parazitické firmy od počátku založené na klamavých obchodních praktikách, má svůj zisk generován pouze z těch, kteří se NEBRÁNÍ a raději zaplatí VÝPALNÉ, jen aby měli klid. Takovéto jednání však tyto podvodné praktiky PODPORUJE a ukazuje, že se svým autorům mohutně vyplácejí. Bránit se však lze a dokonce to není nijak obtížné ani drahé.

Pokud by se alespoň ZAČAL aktivně bránit každý, koho RES Online či jiný podvodník napálil, tak by tito "Šmejdi" velmi brzy skončili sami od sebe.