Připojte svůj podpis pod naši petici

22.05.2013 20:26

 

Dnes jsme zahájili podpisovou akci na naší "Petici proti nekalým obchodním praktikám".

Masivního úspěchu jako "Petice proti šmejdům" (kterou jsme také podepsali) asi nedosáhneme, ale zatímco v případě "Šmejdů" jde o poměrně úzký segment předváděcích akcí pro seniory, tak naše petice cílí na problematiku nekalých obchodních praktik a klamavé reklamy jako celek. Tím chceme hlavně zdůraznit, že naše petice proti nekalým obchodním praktikám a "Petice proti šmejdům" nejdou v žádném případě proti sobě, ani nemají ambice si vzájemně konkurovat (i přes určité prvotní nedorozumění, které se snad již vysvětlilo), ale naopak se dle našeho názoru vhodně doplňují.

Naší petici si můžete stáhnout zde. Je jedno, jestli na ní bude jeden podpis nebo 300 - prostě pokud s ní souhlasíte, stáhněte ji a podepište. Následně ji nejpozději do konce prázdnin (tedy do 31.8.2013) zašlete na adresu uvedenou na její první a poslední stránce.

Obsah naší petice je možná méně mediálně přitažlivý než "Šmejdi", ale je postaven na pětiletých zkušenostech našeho sdružení s nekalými obchodními praktikami a míří na konkrétní identifikované problémy v oblasti výkonu veřejné správy, které doposud brání úspěšnému potlačování nekalých obchodních praktik.

Jde o petici KONSTRUKTIVNÍ - není tedy primárně zaměřena na to, aby dobře vypadala na první pohled před nejširší veřejností, ale na to, aby orgánům veřejné správy - vůči nimž směřuje - sdělila zřetelně co po nich vlastně chceme a také aby předmětné požadavky byly reálně možné a odpovídaly zákonům. Jinak by taková petice mohla být pouze plácnutím do vody.

Naše požadavky jsou v souladu se zákonem a vycházejí i ze směrnice EU proti klamavé reklamě - včetně různých zpráv Evropského parlamentu a Evropské komise o jejím plnění.

Touto peticí tedy připomeneme veřejné správě její DLUH, který by měla tak jako tak plnit.