Právo v ČR slouží bdělým podvodníkům

21.02.2014 15:24

 

Konečně jsem se dostala k tomu, abych se vyjádřila k Usnesení náměstkyně obvodní státní zástupkyně pro Prahu 1 Mgr.Marie Toťové ze dne 29.11.2013

ve věci opětovného zametení pod koberec bezmála 500 trestních oznámení, která byla od r.2007 podána klienty poškozenými společností PROLUX.

 

Ačkoli proti tomuto Usnesení není již Stížnost přípustná a já si mohu toto své Vyjádření tak leda vylepit nad noční stolek, nicméně odůvodnění tohoto Usnesení natolik staví na hlavu veškerou spravedlnost v naší zemi, že si své připomínky opravdu nemohu nechat pro sebe.

 

Předně již samotná skutečnost, že paní Toťová posuzuje zločince podle paragrafů, které jsou pro ně příznivější (viz str.10 Usnesení), samo o sobě vypovídá mnohé o tom za koho vlastně ve skutečnosti tato dáma kope! Respektive místo toho, aby byli podvodníci vyšetřováni pro spáchání trestného činu podvod, zločinné spolčení, bylo vyšetřování vedeno pouze jako podezření z poškozování spotřebitele.

 

Ani poškozování spotřebitele ovšem paní náměstkyně nepovažuje za prokázané! Že PROLUX své klienty připravil o více než 30 milionů korun , jí zřejmě připadá zcela normální správné a spravedlivé. (Ve skutečnosti se jedná odhadem o  desetinásobek této částky, neboť jen málo kdo z poškozených trestní oznámení podal).

 

Proč tedy vůbec v našem zákoníku existuje trestný čin podvod, když jakýkoli trestný čin tohoto druhu lze zamést pod koberec s tím, že občané mají postupovat obezřetně ???

(viz str.12 Usnesení)

 

Podle paní Toťové si podvedení občané mohli snadno zjistit, jakými pravidly se smlouvy řídí.

Z čehož vyplává, že tisíce poškozených klientů jsou zřejmě bandou nezodpovědných tupců, kteří si (dle přísloví-za blbost se platí) vlastně své ztráty zaslouží.

 

Aby toho ovšem nebylo málo, došla paní Toťová ještě k závěru, že poškození občané navíc sami porušili § 43 Obč.zák. podle něhož jsou účastníci povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů. Můžeme být tedy vlastně rádi, že za porušení tohoto paragrafu, nedostaneme navrch pokutu.

 

Své pozoruhodné dílo završuje paní náměstkyně Toťová slovy, jež by se měla tesat do kamene:

 

...je nepochybné, že právo slouží bdělým.“

 

Ano bohužel je to tak!

 

V naší zemi právo skutečně neslouží poctivým občanům, ale vychytralým grázlům, šmejdům a BDĚLÝM PODVODNÍKŮM.

 

Bravo paní Toťová! Bravo Vy všichni policejní vyšetřovatelé a státní zástupci, kteří jste se PROLUXEM od r.2007 zabývali a kteří jste se v hojném počtu na průběhu vyšetřování podepsali! Bravo i Vy všichni ostatní, kteří jste dopustili, že ačkoli tisíce lidí bylo podvedeno a brutálně okradeno o stamiliony korun, přesto podvodníci zůstanou nepotrestáni! A takto se v našem „právním“ státě děje dnes a denně a proti ničemům nenalezne slušný občan vůbec žádné zastání i kdyby se rozkrájel!