Pokračuje formalistická imitace rozhodčího řízení RES Online

24.11.2012 11:56


Věc, o které jsme vás již informovali zde a zde, převzal druhý rozhodce - samotný spolumajitel majitel a jeden z jednatelů soukromé obchodní společnosti se záměrně zavádějícím názvem "Národní centrum pro rozhodčí a mediační řízení s.r.o." - viz zde

Doporučujene zaslat úplně stejně stylizovanou odpověď jako v předchozím případě (vzor je zde) - pouze přepište jméno nového rozhodce a upravte vyjádření do mužského rodu. Proč to všechno dělat, když by mělo vaše vyjádření už správně být zařazeno v rozhodčím spise? No to je jednoduché - protože tohle NENÍ pravé rozhodčí řízení, ale pouze jeho formalistiká imitace, kdy soukromý obchodník je veden primární motivací dodat zadavateli (formálně nazývaném "žalobce") zboží (formálně nazývané "rozhodčí nález") podle jeho zadání tak, aby zadavatel získal formálně bezchybný exekuční titul. K tomu má tento soukromý obchodník řadu možností - může například formálně tvrdit, že předchozí vyjádření nebylo adresované jemu, takže ho nebral v úvahu, případně že vlastně začal celé to "rozhodčí řízení" od začátku, a tak podobně.

Jaké jsou další předpokládané kroky?

Buď bude pokračovat stejný ping-pong a tento rozhodce opět odstoupí, přičemž věc převezme další rozhodce (v tom případě doporučujeme postup znovu opakovat) nebo bude vydán "rozhodčí nález" (fakticky řečeno - zakoupené zboží bude dodáno zadavateli dle objednávky). V tom okamžiku si napište o žalobu na zrušení rozhodčího nálezu, kterou je nutno podat co nejdříve - nezapomeňte, že dalším spolumajitelem té soukromé obchodní společnosti je brněnský exekutor Cingroš.