Podvodníci pod ochrannými křídly českých zákonů

10.12.2012 20:08

Jsou snad naše zákony úmyslně nastaveny tak, aby chránily podvodníky? Nebo se jedná pouze o zabedněnost jistých osob kompetentních provést změny k lepšímu? Na nástroji Určovací žaloby, který je v podstatě nepoužitelný, se selhání institucí jasně ukazuje.

V minulém článku, který se týkal NALÉHAVOSTI PRÁVNÍHO ZÁJMU v Určovacích žalobách podvedených občanů, jsme se zřejmě radovali poněkud předčasně! Náš návrh na změnu OSŘ ve prospěch spotřebitelů, který jsme se snažili prosadit prostřednictvím poslance Víta Bárty byl ZAMÁZNUT:

  1. Ministerstvem spravedlnosti

  2. Ministerstvem financí

  3. Ministerstvem průmyslu a obchodu

Ačkoli bylo nesčíslněkrát potvrzeno, že nástroj Určovací žaloby, to jest žaloby, kdy se občan snaží vyvázat prostřednictvím soudu ze smlouvy, která je prokazatelně protiprávní, je v důsledku Určení naléhavosti právního zájmu v praxi téměř nepoužitelný.

Přesto, že podvedení spotřebitelé, kteří by rádi vzali aktivně svoji obranu do vlastních rukou, bývají v drtivé většině případů namísto ochrany, kterou od státu očekávají, podrobeni jen dalším sankcím v podobě soudních výloh podnikatelského subjektu, kterým byli napadeni!

Přesto se naši zákonodárci domnívají, že takto je vše v naprostém pořádku!

Takto osvícených senátů, jak se projevil Městský senát v Praze v případě kauzy pan Havránek versus firma PROLUX (o kterém jsme psali v minulém článku), je ovšem v naší zemi bohužel jako šafránu.

rozsudek pana Havránka zde

1000 na 1

Proti tomuto jednomu jedinému pravomocnému rozsudku stojí totiž stovky, možná i tisíce rozsudků, kdy byly stejné Žaloby na určení neplatnosti nějaké nemravné smlouvy ze strany soudů zamítnuty pro nedostatek důvodu naléhavosti právního zájmu, aniž by bylo vůbec jednáno o věci samé!

A tak občan, který hledal zastání pod křídly justice, odchází od takového soudu oškubán o další desetitisíce, znechucen a spravedlivě rozhořčen na českou justici a zákony, které chrání podvodníky.

Podvodník pak naopak vychází z takového sporu jako vítěz, ujištěn o tom, že jej české zákony ochrání a motivován k tomu, aby pokračoval ve svých podvodných obchodních praktikách.

Toto ovšem zástupci výše jmenovaných Ministerstev zřejmě nepochopili, když jednohlasně napsali ve svém vyjádření, že institut Určovacích žalob je v pořádku a že v tomto ohledu není třeba změn.

Tím více si nyní ceníme osvíceného názoru soudců: Mgr. Aleny Jedličkové, Mgr. Michaely Nippertové a JUDr. Petry Kotrlíkové i prvoinstanční soudkyně JUDr. Adély Kaftanové, které se nebály postavit se za práva slabšího, vypořádaly se s důvodem naléhavosti právního zájmu a vynesly rozsudek ve prospěch poškozeného spotřebitele - pana Havránka.