Paní Jana zachraňuje lidské životy a zároveň čelí neoprávněné exekuci

25.08.2012 14:02

Paní Jana Perseinová pracuje jako zdravotní sestra na záchrance. Je to samoživitelka s 10ti letou dcerou. Prodejem nemovitosti se snažila vyřešit finanční situaci po rozvodu.

Jako všichni ostatní začala inzerovat na internetu na bezplatných realitních serverech. Po nějakém čase, kdy se ozývaly stále jen realitní kanceláře a žádný přímý zájemce, dovolila telefonní operátorce Proluxu, která volala opakovaně, aby pod příslibem konkrétního zájemce, poslala makléře. Makléř přišel pochopitelně sám a stejně jako ostatní se paní Jana nechala zblbnout a podepsala exkluzívní smlouvu v domění, že podepisuje nezávazné svolení k inzerci.

Jelikož od dubna 2010 až do podzimu Prolux nedoporučil ani jednoho zájemce, prodala tedy paní Jana svoji nemovitost svépomocí. Vzápětí pak obdržela od Proluxu zálohový list s požadavkem uhradit 110 000.

To pani Janu donutilo najít si naše stránky STOP-PROLUX a na nich informace. Následně jsem pro paní Janu vypracovala žalobu na Určení neplatnosti smlouvy. Prolux ovšem reagoval žalobou u Sdružení rozhodců a.s. 13.4. 2011 pak proběhlo rozhodčí řízení u Sdružení rozhodců v Brně a rozhodce JUDr.Bc.Martin Kulhánek rozhodl stejně jako v tisících jiných případů ve prospěch Proluxu.

Na to jsem sepsala pro paní Janu zpětvzetí její žaloby na Určení neplatnosti smlouvy, neboť již bylo zřejmé, že by soud nemohl rozhodovat pro nedostatek důvodu naléhavosti právního zájmu. Jde v podstatě o to, že žaloba na plnění (tedy žaloba jakou podal Prolux) má přednost před žalobou na Určení (neplatnosti smlouvy) a soudce je povinen pak takovou žalobu zamítnout. Je to hodně svinský zákon, který znemožňuje spotřebitelům se účinně bránit před podvodníky a nutí jen trpně čekat kdy a zda vůbec je dotyčný zažaluje.

Dále jsem předala paní Janu Mgr.Dagmar Peckové, která pro ni sepsala Odvolání proti Rozhodčímu nálezu, kdy zpochybnila platnost rozhodčí doložky. Přesto Okresní soud rozhodl na základě rozhodčího nálezu o Exekuci. Proti tomuto Usnesení se paní Mgr.Pecková odvolala Krajský soud ovšem toto Usnesení potvrdil s tím, že Rozhodčí doložka byla platně uzavřena. Toto rozhodnutí je v podstatě v příkrém rozporu novelou zákona o rozhodčích řízeních a vypovídá o trestuhodné neznalosti zákona na straně soudu! Paní Mgr.Pecková toto rozhodnutí nyní napadla Ústavní stížností. Mezi tím byla tedy exekuce na paní Janu alespoň odložena, nicméně její jméno figuruje v registru dlužníků a její majetek je blokován.