Odpověď Společné obrany na mail od CPE

15.01.2013 13:13

Dobrý den,

pokud je pravda, to co píšete, a to že Vašim cílem je opravdu boj proti podvodníkům, je tedy jen na Vás  dokázat tato Vaše slova konkrétními skutky.
 Pokud tedy vrátíte všem poškozeným dobrovolně všechny peníze, které jste od nich neprávem získali, jsme ochotni upustit od našeho úmyslu, podat na Vaši společnost Trestní oznámení pro podezření ze spáchání  trestného činu podvod podle §209 obč.z. a rovněž Kolektivní žalobu o zdržení se protiprávního jednání.
Slibuji rovněž, že v okamžiku, kdy začnete lidem peníze vracet, ustaneme v mediální kampani proti Vám. Zároveň nepovažuji za nutné, scházet se s panem Zdechovským. Naprosto stačí, že se dohodneme takto, že každému člověku, který se na Vás obrátí dopisem s tím, že od něho bylo vybráno vratné fee a zároveň mu nebyl poskytnut úvěr, bude z Vaší strany vratné fee (eventuelně i pokuta) vrácena v plné výši. 

Děkuji za pochopení!

S pozdravem!
--
Světlana Glaserová
www.spolecnaobrana.net
Tel.: 606 958 665
stopprolux@seznam.cz
www.stop-prolux.net
www.art-glaser.webnode.cz