Obtěžuje Vás PROLUX svými telefonáty?

20.10.2012 09:12

Vážení a milí přátelé! Denně mi volá několik lidí, že je zaměstnanci PROLUXU obtěžují a pronásledují svými telefonáty. Dnes ráno mi zrovna volal jeden pán, že jeho starou matku vzbudili už v 7 hodin (je sobota!) a půl hodiny jí týrali svými kecy. Mimo jiné, když jim řekla, že s nimi bude jednat jedině prostřednictvím svého právního zástupce, tak se jí zástupce PROLUXU začal vysmívat skrze její věk! Jsou to nechutné odporné hyeny, které zahnány do kouta ve svém  teplickém pelechu už jen cení zuby a ňafou ve snaze urvat z někoho aspoň jedno sousto! Lidi nedejte se! Pokud Vám telefonují, vůbec se s nimi nebavte, BĚŽTE ROVNOU NA NEJBLIŽŠÍ POLICEJNÍ STANICI A PODEJTE NA PROLUX TRESTNÍ OZNÁMENÍ PRO STALKING!

Novela trestního zákona č. 40/2009 Sb. platná od 1.1.2010 přinesla nový trestný čin, který doposud náš právní řád neznal. Jedná se o takzvaný stalking, který představuje nebezpečné pronásledování a obtěžování určité osoby. Trestní zákon vymezuje skutkovou podstatu nebezpečného pronásledování v § 354:
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
b) se zbraní, nebo
c) nejméně se dvěma osobami.

STAČÍ TEDY, KDYŽ DVĚ OSOBY PODAJÍ TRESTNÍ OZNÁMENÍ PRO STALKING, ABY TI GAUNEŘI SKONČILI ZA MŘÍŽEMI!