Možnosti obrany

23.08.2012 10:20

Více o PROLUXU najdete na: www.stop-prolux.net

 
V první řadě je třeba, aby jste si uvědomili, že to opravdu NENÍ VAŠ VINA, že jste naletěli Proluxu. Vyškolený makléř vstoupil do Vašeho domu s jediným cílem: Odnést si VÁŠ PODPIS na jejich smlouvě. Za tuto "práci" je ten člověk placen, k této "práci" je proškolen  a více se od něho ani neočekává.

Společnost PROLUX Consulting Int. s.r.o. není realitní kanceláří!  Svoji provizi Prolux požaduje pouze za REKLAMU!!! A nikoli za ZPROSTŘEDKOVÁNÍ prodeje Vaší nemovitosti! Očekávat tedy od nich ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ služby je zbytečné!

Důležité informace!: V žádném případě se již nemusíte obávat, že byste mohli padnout do spárů soukromým rozhodcům spřátelených s Proluxem, kteří ještě nedávno odsuzovali lidi jako na běžícím pásu a posílali na ně exekutory. Prolux již se Sdružením rozhodců a.s. v Brně nespolupracuje (tedy pokud je nám známo) Rozhodčí doložky ve smlouvách od r.2011 jsou již u Obchodní a Hospodářské komory (státní instituce) a máte tam i dovětek o možnosti obrátit se k občanskému soudu.
Nejnověji se smlouvy jmenují: Smlouva o propagaci a doplňkových službách a není v nivh již žádná rozhodčí doložka. Toto největší zlo se nám tedy podařilo odstranit.
Smlouvy uzavřené do konce roku 2011 sice rozhodčí doložku u Sdružení rozhodců a.s. obsahují. Tyto rozhodčí doložky jsou však již všeobecně neplatné ze zákona. Takže i v těchto případech se Prolux sám obrací k Občanským soudům a rozesílá lidem Platební rozkazy. Neexistuje zatím jediný případ (pokud je nám známo), že by soud některý z Platebních rozkazů uznal. Takže se ničeho nebojte a v žádném případě nepřistupujte na žádné dohody s těmi zmetky! Výhra je na naší satraně.
Dostat se ovšem ze spárů podvodníků stále ještě není tak docela jednoduché. Budete-li se ovšem řídit našimi doporučeními, slibuji, že Vás bezpečně PROLUXU zbavíme.

 

Stále dokola všem do telefonu i mailů opakuji, že nemá absolutně žádný smysl podnikat jakékoli právní kroky, dokud Vás Prolux sám nezažaluje. Chápu, že je to o nervy. S Určovacími žalobami, však nemáme dobré zkušenosti. Nenaléhejte tedy prosí, abych Vám dala kontakt na právníky, dokud nemáte doma Platební rozkaz. Pokud ho ale obdržíte, pak je naopak třeba jednat bez prodlení!

 

V případě, že se na nás přímo obrátíte o radu, nebo o pomoc , napište nám  v BODECH Historii Vašeho jednání s Proluxem a odešlete na adresu :

stopprolux@seznam.cz

Pokud bude třeba, tak pro Vás zajistíme právní zastoupení. Naše občanské sdružení spolupracuje úzce se třemi advokátními kancelářemi. Kontakty na naše právníky zde záměrně neuvádím, aby nebyli zbytečně zahlcováni dotazy, které mohu zodpovědět sama a mohli se věnovat skutečné právní pomoci. Děkuji Vám za pochopení! Rozhodně se ovšem nemusíte bát, že bychom Vás nechali v průšvihu. Záleží nám velmi na každém jednotlivci a na každém vyhraném soudním sporu. Dále uvádím několik všeobecných rad:

1.    Podepíšete-li smlouvu a vzápětí (do 14ti dnů ) zjistíte, co je Prolux zač

Dříve jsme doporučovali: Okamžitě sepište odstoupení od smlouvy podle §57 Obč.zák. jehož novela právě vstoupila v platnost. (VZOR odstoupení najdete zde v rubrice VZORY) Toto odstoupení pošlete na adresu Karolina Valentová PROLUX Consulting Int.s.r.o. Václavské nám.819/43, Praha 1, PSČ 10 000.  Počítejte s tím, že paní GŘ Valentová Vám zavolá, nebo napíše a bude tvrdit, že odstoupení je neplatné. Nedejte na její zastrašování a vůbec se s ní nebavte!

Vaše odstoupení je PLATNÉ a můžete s Vaší nemovitostí nakládat bez omezení a bez obav.

Nyní doporučujeme odeslat PROLUXU DEKLARACI NEPLATNOSTI SMLOUVY Vzor Deklarace najdete na těchto stránkách v rubrice Vzory odstoupení od smlouvy

2. Pokud jste svůj přešlap zjistili po uplynutí 14ti dnů od podpisu

Dříve jsme doporučovali: Okamžitě odešlete žádost o neprodloužení smlouvy.

Doporučuji rovněž podat trestní oznámení. Hlavní váha Vašeho tvrzení pak musí spočívat v tom, že k podpisu došlo v omylu, zplnomocněný zástupce PROLUXU Vám jistě tak jako všem ostatním poškozeným  lhal, když Vám tvrdil, že pro Vás zajistí realitní služby. Dále předpokládám že Vám lhal, že podepisujete neexkluzívní (nevýhradní) smlouvu.

Nyní doporučujeme odeslat PROLUXU DEKLARACI NEPLATNOSTI SMLOUVY Vzor Deklarace najdete na těchto stránkách v rubrice Vzory odstoupení od smlouvy

 3.    Podepsali jste smlouvu a máte již dohodnutého zájemce přes jinou RK.

Doporučujeme stejně, jako v předešlých případech odeslat PROLUXU DEKLARACI NEPLATNOSTI SMLOUVY Vzor Deklarace najdete na těchto stránkách v rubrice Vzory odstoupení od smlouvy

Počítejte s trochou adrenalinu. Při dodržení našich pokynů, se ale nemusíte již PROLUXU bát. Všechny soudní spory, které PROLUX vyvolal u Občanských soudů jsme zatím VYHRÁLI!
Po zapsání změny majitele nemovitosti do katastru očekávejte Zálohový list a výzvu k úhradě "provize". Tento Zálohový list můžete ignorovat. Vzhledem k tomu, že nebývá nikdy zasílán doporučeně, prostě neexistuje. Pokud byste přeci reagovali, taky nevadí. Tento dokument nemá stejně žádnou právní váhu.Je to bezcenný cár papíru! Nenechte se zastrašit datem splatnosti! Nic neplaťte! Vyčkejte až Vám pošlou prostřednictvím soudu Platební rozkaz v obálce se zelenými pruhy. Pak se na nás okamžitě obraťte (stopprolux@seznam.cz) a my pro Vás zajistíme veškerou právní pomoc. Do té doby, než dorazí Platební rozkaz, nemá smysl právníky kontaktovat. Po obdržení Platebního rozkazu, se naopak musí jednat velmi rychle! Do 15ti dnů musí být odeslán Odpor a do 30ti dnů od odeslání Odporu, se musí poslat Vyjádření. Tyto dokumenty pro Vás vypracujeme zdarma!

 

4. Pokud je již ve Vaší věci vydáno Usnesení (většinou okresního) soudu o zahájení Exekuce

Pak musíte urychleně (většinou do 15ti dnů od doručení) sepsat odvolání proti tomuto usnesení a návrh na zastavení Exekuce. Ničeho se nebojte naši právníci pro Vás zajistí veškerou pomoc!

 

5. Pokud jste termín odvolání proti Usnesení prošvihli a Exekuce proběhla, nebo probíhá

Pak zbývá poslední možnost podat Žalobu na plnění a požadovat vrácení peněz z důvodu neoprávněného obohacení. Toto bude možné, dokud Prolux nevyhlásí úpadek. Pak už z nich žádné peníze nedostanete. Proto čím dříve budete jednat, tím lepší šance na vítězství!

 

6. Pokud Vám pošlou hotovou Kupní smlouvu a budou Vám vyhrožovat pokutou za nespolupráci

Napište jim, že odmítáte sepisovat jakékoli dokumenty s reklamní agenturou a že pokud budete mít zájem o zprostředkování prodeje, obrátíte se na profesionální realitní kancelář.