Možnosti obrany

23.08.2012 10:17

Bezreklamky - Bestoutdoors - UP Promotion

27. 1. 2012

Tato podvodná firma se zaměřuje zejména na spotřebitele (tedy fyzické osoby - nepodnikatele bez IČO), kteří obvykle neoplývají penězi a pronájmem svého vozu či domu (nebo plotu) jako reklamní plochy si chtějí přivydělat nějakou tu korunu. Jde však o důmyslně připravenou past založenou jednak na značně nepřehledné smlouvě (tedy pro člověka bez právního vzdělání) a zejména na předpokladu, že si dotyčný chudý člověk nebude moci dovolit právní pomoc, bez které je INDIVIDUÁLNÍ obrana proti nim relativně obtížná.

 


*******************************************
1) Kde sídlí, kdo za tím stojí a kdo tomu pomáhá
2) Jakým způsobem klamou spotřebitele
3) Které zákony porušují
4) Na čem je založen jejich úspěch a z čeho jim plyne zisk
5) Proč se bránit
6) Jak se bránit

*******************************************

 

  

1) Kde sídlí, kdo za tím stojí a kdo tomu pomáhá

Firma Bezreklamky vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku pouhým přejmenováním firmy Bestoutdoors (ještě dříve Gravertin). Sídlo firmy dle obchodního rejstříku je Praha 8, Karlín, Křižíkova 332/1, PSČ 186 00

Firma UP Promotion (dříve pod názvem U Nových lázní 1 s.r.o.) má jako předmět podnikání (vzhledem k tomu co skutečně dělá) dosti absurdně zapsán pronájem bytových a nebytových prostor a základní služby spojené s pronájmem, provozem a údržbou domu U Nových lázní 1, Teplice v rozsahu § 4 zák. 455/91 Sb. Sídlo firmy dle obchodního rejstříku je Praha 8, Karlín, Křižíkova 254/5, PSČ 186 00

Všechny tyto firmy spojuje jméno MUDr. Filipa Brodana z Berouna (ročník 1981).

Vymáháním jejich údajných pohledávek u soudu se zabývá benešovský advokát JUDr. Pavel Budil (ročník 1978), absolvent pověstných Plzeňských práv, který má z každého soudního řízení (ke kterému se protistrana nedostaví a nevyjádří) automaticky zisk přibližně 9 tisíc korun.

 

 

2) Jakým způsobem klamou spotřebitele

Na různých webových stránkách či v reklamách v rádiu (nejčastěji Impuls) se objevují nabídky na zprostředkování reklamy na auto s výdělkem až 5000,- Kč měsíčně. Čas od času naleznou hromadně řidiči aut v některém regionu tyto lístečky za stěračem (v různých barvách) se stejnou nabídkou, která se taktéž snaží vyvolat dojem snadného výdělku až 5000,- Kč měsíčně. Na všech nabídkách distribuovaných v Praze je uvedeno telefonní číslo: 270 003 540, na mimopražských je číslo: 841 133 134.

Pokud zavoláte na jedno z těchto čísel, zeptají se vás na příjmení a na místo odkud jste a následně Vás přesměrují na nejbližší kancelář, nebo poradce. Budou se ptát jakým způsobem jste dozvěděli o této nabídce a co jste přesně viděli či slyšeli. Je zřejmé, že si v tomto okamžiku testují jak jste pochopili jejich nabídku a filtrují tak vhodné oběti.

Následně jste pozváni na osobní schůzku. Pokud na ni přijdete, budou se vás ptát kde všude dotyčné auto jezdí, kolik km najezdí měsíčně a pak vám sdělí, že se rozhodli vaši „reklamní plochu“ nabídnout zájemcům o umístění reklamy, ze auto jim vyhovuje a slíbí, že v nejbližší době dostanete nabídku od zájemce o umístění reklamy a začnete vydělávat. Podepíšete smlouvu, ale záměrně Vás neupozorní, že je tato automaticky prolongována. Uhradíte jim poplatek a budete čekat, ale za rok se rázem dozvíte ze jim dlužíte poměrně velkou částku a začnou ji po vás tvrdě a bezohledně vymáhat.

Lze přitom důvodně pochybovat o tom, zda vůbec kdy komukoli nějaký významnější výdělek (který by převyšoval požadovaný poplatek) tímto způsobem zprostředkovali, neboť veškerá jejich aktivita zjevně spočívá v pouhém pasivním umístění objektu (auta) na jejich webové stránky, které mají v kontrastu s poměrně masivní reklamou mizivou návštěvnost a nízkou reputaci, což lze snadno ověřit ratingovou službou
Alexa - čím VYŠŠÍ je první číslo (Alexa Traffic Rank), tím je webová stránka MÉNĚ navštěvovaná a čím NIŽŠŠÍ je druhé číslo (tím HORŠÍ má daná webová stránka reputaci). Pokud porovnáte web Bezreklamky s běžnými českými weby, tak zjistíte, že se co do návštěvnosti a reputace Bezreklamky pohybuje prakticky u samého dna. To co o sobě tvrdí - "největší, nejlepší...bla bla bla" jsou tedy jednoznačně klamavé informace zacílené na poškozování spotřebitele.

V nedávné době se objevil nový způsob - totiž že veškeré informace zasílají na vaši adresu písemně na základě pouhého aktivního neodmítnutí zaslání podrobnějších informací. Dostanete dopis a v něm uvidíte nějaký unikátní kód, který po vás vyžaduje jejich telefonní operátor (bez něj se s vámi vůbec nebude bavit). Pokud mu tento unikátní kód sdělíte, bude to společnost vůči vám deklarovat jako akceptaci smlouvy. V této nové verzi dávají teoreticky možnost smlouvu zrušit (jako uzavřenou na dálku), ale v takovém případě od vás budou požadovat 890,- Kč jako manipulační poplatek o kterém jste neměli ani tušení v okamžiku, kdy jste po telefonu výslovně neodmítli přijmout informace poštou. A také tuto částku z vás budou pomocí nevybíravého psychologického nátlaku vymáhat, navyšovat o penále a hrozit exekucí.

Po celou dobu budou přitom nepravdivě tvrdit, že jsou firma s mnohaletou praxí s největší úspěšností v oboru a budou neustále deklarovat neexistující velké množství údajně spokojených zákazníků, aniž by se nám však jakéhokoli spokojeného zákazníka podařilo dohledat na rozdíl od velkého množství těch, kteří shodně potvrzují, že byli nabídkou Bezreklamky s.r.o. oklamáni.

Aktuálně: Během března se začaly objevovat zprávy o tom, že tato podvodná firma sama aktivně obvolává své potenciální oběti (zřejmě jí už po poslední mediální masáži nikdo sám od sebe nevolá) a v záplavě velkého množství převážně klamavých informací jim sdělí i požadovanou cenu za to své "faktické nic" - ovšem pochopitelně takovým způsobem, aby to oběť přeslechla či si to neuvědomila (bez toho by jejich "podnikání" ztratilo smysl).

Uvedené praktiky byly několikrát popsány i mediálně – zejména v pořadu České televize „Černé ovce“ a to například 8.1.2008, 23.4.2009 či 26.8.2010.

 

 

3) Které zákony porušují

Podle našeho hlubokého přesvědčení dochází v tomto případě k porušení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších novelizací, zejména přílohy 1, písmeno d), j), q), s) a t).

Za posledních několik let je zdokumentováno takové množství případů spotřebitelů, kteří v naprosté shodě potvrzují, že smlouvu s Bestoutdoors s.r.o. / Bezreklamky s.r.o. uzavírali v omylu pro právní úkon podstatném, že je prakticky vyloučeno, aby způsobení tohoto omylu nebylo úmyslem společnosti Bezreklamky s.r.o. (dříve Bestoutdoors s.r.o.), protože tolik lidí prostě NEMOHLO udělat stejnou chybu, pokud by tento omyl nebyl přímo úmyslně zakalkulován do obchodního plánu uvedené společnosti.

Ze strany společnosti Bezreklamky s.r.o. jde tedy podle všeho o úmyslné vyvolávání sporů (což je m.j.v rozporu s ustanovením § 43 obč. zák.) a následné vydělávání právě na těchto sporech. Klienti uzavírají smlouvu v omylu podstatném (VŠICHNI se shodují, že obsah smlouvy pochopili na základě vysvětlení podaném firmou stejně - tedy zcela opačně než jak ji později firma Bezreklamky / Bestoutdoors / UP Promotion vykládá u soudu).

Právní úkon učiněný v omylu, který druhá strana způsobila nebo o něm alespoň musela vědět je neplatný a neplatná je tedy i smlouva jako taková (§ 49a obč. zák.). Tato neplatnost je však relativní, to znamená, že se jí musíte tzv. "dovolat" - v praxi to znamená poslat do firmy doporučeně a na dodejku jeden jediný dopis - viz možný vzor zde. Pokud jste to neudělali a už jste u soudu - nevadí - důkazů je dost, avšak pokud Vás teprve firma upomíná - udělejte to co nejdříve, neboť dobrovolně oslabovat svou pozici je hloupost.

Způsob podnikání této firmy je zcela v rozporu s dobrými mravy (§39 obč. zák) a pravidly poctivého obchodního styku (§ 265 obch. zák.) jak u obdobných (skutkově téměř totožných) případů již několikrát judikovaly české soudy. Porušování těchto paragrafů znamená ABSOULUTNÍ NEPLATNOST těchto smluv (není se jí třeba dovolávat, ale ten dopis uvedený v předchozím odstavci raději opravdu pošlete).

Když už jsme tady vzpomněli ten obchodní zákoník, kterým se tato podvodná firma zaštiťuje v oné sporné smlouvě, tak jeho § 262, odst. 1) hovoří o tom, že pokud by se spotřebitel zavázal ke smlouvě podle obchodního zákoníku, čímž by zhoršil své právní postavení, je takováto dohoda ze zákona neplatná.

Aktuálně: Firma vůči svým obětem demagogicky argumentuje ustanovením § 53 obč. zák., který stanovuje možné způsoby sjednávání smluv (telefonické sjednání smlouvy totiž JE v principu možné a řada lidí to bohužel netuší) - tímto se nenechte zmást, to že nelze vyloučit platnost smlouvy podle tohoto paragrafu vůbec nevylučuje, že lze její platnost vyloučit podle paragrafů jiných (viz například shora uvedených §39, 43 a 49a obč. zák.)

 

4) Na čem je založen jejich úspěch a z čeho jim plyne zisk

Na počátku je jimi zamýšlená skutečnost, že zájemce o přivýdělek na reklamě na svém autě, domě či plotu pochopí smlouvu v rozporu s tím, co je v ní skutečně napsáno. Toho zase není tak složité dosáhnout a příliš to nesouvisí s inteligencí či sociálním statusem obětí - na podobné praktiky v minulosti naletělo třeba i Policejní prezídium. O tom jak dosáhnout cíle, aby si co největší počet lidí přečetl něco jiného než co je tam ve skutečnosti napsáno je celý obor využívající poznatků psychologie, sociologie a dalších vědních disciplín - tento obor se nazývá MARKETING. To, čeho jsme svědky v případě Bezreklamky / Bestoutdoors / UP Promotion je právě zneužívání marketingu k nekalým účelům.

Dalším milníkem jejich úspěchu je obyčejný lidský strach z neznáma. Pokud začne obyčejný člověk bez právního vzdělání dostávat ostře laděné výhrůžky plné pojmů z oblasti práva, jen těžko sám pozná jak se účinně bránit. Řada lidí se již v tomto okamžiku poleká, nikde nepátrá a zaplatí. Některé domnělé pohledávky prodává tato firma jiným vymahačským agenturám (nejznámější je INTRUM IUSTITIA), která opět zneužívá (vcelku zbytečného) strachu těch lidí, kteří něvědí jak se bránit. Odtud tedy pochází první a asi nejpodstatnější část jejich zisku.

Pokud se některé oběti snaží získat názor advokáta, narazí čas od času na někoho nezkušeného v tomto oboru nebo na právníka, který je stižen "provozní" slepotou, případně není schopen pochopit souvislosti (zejména to obrovské množství ÚPLNĚ STEJNĚ POSTIŽENÝCH při současné absenci spokojených zákazníků). Takový právník může při opravdu VELMI LETMÉM přečtení smlouvy dojít k MYLNÉMU názoru, že z tohoto smluvního vztahu není úniku. V horším případě můžete narazit i na advokáta, který má v nějakém podobném svinstvu prsty a ten si pochopitelně nebude chtít dobrovolně (byť nepřímo) omezovat zisk tím, že by Vám dobře poradil. Odtud tedy pochází další část zisku této podvodné firmy, i když těch špatných rad advokátů je čím dál tím méně s tím, jak se tyto nekalé praktiky stávají více a více známými.

V průběhu měsíců či let si tato podvodná firma "vydestiluje" zhruba dva druhy obětí,

 1. Ti kteří poštu přebírají a nijak na ni nereagují - těm pošle přes Okresní soud v Benešově (kde má sídlo její advokát) elektronický platební rozkaz a pokud na něj dotyčná oběť ve lhůtě 15-ti dnů nezareaguje odporem, tak soud automaticky prohrává i kdyby měla nastotisíckrát pravdu a dokonce i tehdy, pokud by si Bezreklamky podpis na smlouvě třeba vymyslela nebo zfalšovala. Odtud pochází další významná část jejich zisku.
   
 2. Ti, kterým se buď nedaří doručovat poštu (nebydlí na adrese, která je uvedena ve smlouvě) nebo kteří ze strachu hrají mrtvého brouka, případně jako pštrosi strkají hlavu do písku a poštu záměrně nepřebírají. U těchto obětí je soudem nařízeno řádné soudní jednání, protože nedoručený platební rozkaz se ruší. Na toto jednání jsou oběti opět řádně soudem pozváni (obálka se zeleným pruhem). Pokud toto pozvání nepřeberou, případně přeberou, ale nic neudělají (ani nepřijedou, ani nepošlou soudu žádnou zprávu), tak platí totéž co v předchozím případě - Bezreklamky u soudu vyhraje na celé čáře kontumačně (jako ve sportu, když jedno mužstvo nenastoupí k zápasu). Bezreklamky získá cca 3000,- Kč a advokát cca 9000,- Kč a to naprosto zbytečně.

 

 

Tato podvodná firma žaluje za každý další rok zvlášť! Pokud jste třeba už nějaký soud výše uvedeným způsobem prohráli, máte kvůli tomu exekuci a domníváte se, že tím je to pro vás vyřízené - hluboce se mýlíte! Dokud to bude té firmě vycházet, tak nepřestane. Bude vás žalovat OPAKOVANĚ každý rok (pokud máte od soudu více papírů s různými spisovými značkami, tak to je ono).


5) Proč se bránit

Důvodů je více - nejvíce logický vyplývá asi z předchozího textu (červeně zvýrazněného). Pokud se skutečně nechcete nechat pasivně oškubat každý rok jako slepice, musíte se začít bránit - viz další kapitola.

Platí, že tyto praktiky budou existovat (a budou se rozmáhat) do té doby, dokud se budou finančně vyplácet. Těm podvodníkům je úplně jedno, že se o nich vysílají reportáže v TV, je jim jedno, že je vyšetřuje Policie (která je bohužel v těchto případech dosti bezmocná, ale to je na delší debatu), důležité pro ně je, že jim to sype. Zatímco i ty prostitutky u silnice se schovávají, když zahlédnou televizní kameru, tak tihle ne - tihle jsou mnohem otrlejší. To jediné, čím je můžete odradit je NEPLATIT a BRÁNIT SE! I kdyby měli ty své smlouvy právně naprosto neprůstřelné (jakože nemají a z principu mít ani nemohou), tak nikdy nedokáží zažalovat každého, kdo se aspoň trochu brání! Prostě by se jim to nevyplatilo. Těch 23 soudů, které stihnou v Benešově za jediný den vůči lidem, kteří jsou zcela pasivní (viz reportáž) by v žádném případě nemohli fyzicky zvládnout, pokud by se každý z těch 23 soudů konal na jiném místě republiky (k čemuž stačí POUZE poslat k soudu tento vyplněný formulář a soud Váš případ přesune do místa Vašeho bydliště). Pokud se nebráníte, stáváte se také de facto spoluvinníky, protože tím umožňujete jejich další existenci a bohužel i růst.

Pokud se domníváte, že když vás nenajdou oni ani soud, tak si buďte jistit, že exekutor vás najde skoro vždy. To je bohužel smutná zkušenost. Exekutor ale NEMŮŽE PŘIJÍT dokud neprohrajete soud! A přitom stačí tak málo - vyplnit a odeslat JEDEN JEDINÝ formulář, aby jste se k tomuto svmu vítězství významně přiblížili! Pokud budete pasivní - prohrajete na 100%! Nejhorší pro vás je neudělat vůbec nic!

Jakmile se začnete bránit - firma žalobu stahuje - tady máte důkaz. To je přeci argument nad argumenty, ne?

 

6) Jak se bránit

 1. Jakmile zjistíte, že jste naletěli - což je obvykle tehdy, když Vás firma začne obtěžovat výzvami k zaplacení poplatků o kterých jste nevěděli - pošlete jí tento dopis, kterým namítnete neplatnost smlouvy z důvodu omylu. Vůbec se nebojte s nimi jednat tvrdě, rázně a sebevědomě - chtěli vás podvést - nezaslouží si tedy slušné jednání. Tento dopis pošlete doporučeně a s dodejkou - poté co Vám přijde doklad o převzetí, si tento pečlivě schovejte a najděte všechny listinné materiály (případně si vytiskněte všechny e-maily), které k této věci máte. Vše si pečlivě uložte.
   
 2. Od této chvíle zachovejte pevné nervy a na jakékoli další kontakty od této firmy nereagujte. Nereagujte ani na případné obtěžování od vymahačské agentury INTRUM IUSTITIA (případně jiné) - oni také nemohou nic jiného než Vám psát dopisy nebo e-maily, případně Vám volat. Nic z toho nemá žádné právní účinky! Nebavte se s nimi a čekejte na soud.
   
 3. Pokud dodržíte dva výše uvedené body, tak s velkou pravděpodobností nikdy žádný soud nepřijde a po několika pokusech z jejich strany budete mít pokoj. Možná vám čas od času (třeba i po dlouhé době) přijde nějaká výhrůžka, nabídka na smír nebo dohodu, ale na nic z toho nijak nereagujte - buď je to další past nebo snaha vylákat z vás alespoň zlomek původně požadované částky, která jim umožní v jejich nekalé činnosti pokračovat.
   
 4. V každém případě - pokud již nějaké upomínání ze strany Bezreklamky vůči Vaší osobě proběhlo, zavolejte k Okresnímu soudu do Benešova (telefonní čísla najdete zde) a přesvědčte se, zda tam již na vás není podána nějaká žaloba! V některých případech totiž máme podezření na záměrné nedoručování ze strany České pošty.
   
 5. Pro jistotu si ověřte, jakou adresu jste uvedli na oné smlouvě s firmou Bezreklamky. Pokud na té adrese trvale nebydlíte, zajistěte si tam přebírání nebo přeposílání pošty. Nesnažte se změnu adresy hlásit přímo firmě Bezreklamky - ta by vám to s vysokou pravděpodobností u soudu zapřela.
   
 6. Pokud vám přeci jen dojde obsílka od Okresního soudu v Benešově (poznáte ji podle toho, že má ZELENÝ PRUH) tak ji rozhodně převezměte a niče
 7. ho se nebojte - mohu Vám na svou vlastní smrt odpřísáhnout, že papírová obálka skutečně nekouše! Pokud v té obálce bude platební rozkaz, tak sedněte a napište tyto věty: "Dne...............jsem obdržel(a) platební rozkaz, proti kterému tímto podávám v řádné lhůtě ODPOR. Zároveň podávám námitku místní nepříslušnosti Okresního soudu v Benešově neboť trvale bydlím (nebo trvale se zdržuji) v okrese.........(doplnit váš okres)......na adrese.........(doplnit vaši adresu)...... Námitky proti žalobě podám v řízení ve věci samé, z procesní opatrnosti však uvádím, že žalobu považuji za zcela nedůvodnou, protože nejsem s žalobcem v žádném platně uzavřeném smluvním vztahu." Vzor kompletního odporu proti platebnímu rozkazu máte tady - stačí stáhnout, vyplnit a podepsat. To celé zalepte do obálky a do 15 dnů (ale raději pro jistotu o něco dříve) pošlete doporučeně a s dodejkou k Okresnímu soudu v Benešově. Až dostanete potvrzení o převzetí - přiložte to ke všem materiálům v této věci.
   
 8. Pokud by vám v té shora uvedené obálce od soudu nepřišel Platební rozkaz, ale rovnou předvolání na jednání k soudu do Benešova, nezmatkujte - nikam nemusíte! Stáhněte si tento formulář, vyplňte jej a odešlete poštou (doporučeně s dodejkou) k soudu do Benešova. Můžete k němu dopsat, že se z jednání omlouváte pro velkou vzdálenost od vašeho bydliště, případně pro nedostatek finančních prostředků na cestu, ale to je jen taková třešínka na dortu.
   
 9. Následovat by mělo poštou usnesení Okresního soudu v Benešově, že je místně nepříslušný a že místně příslušný je Okresní soud v místě Vašeho bydliště (v Praze jsou to Obvodní soudy, v Brně Městský soud). To pouze přeberte a uložte. Dále by měla následovat informace Krajského soudu v Praze (pokud se firma Bezreklamky odvolá) nebo přímo předvolání k soudu v místě Vašeho bydliště (pokud se Bezreklamky neodvolá), s největší pravděpodobností však přijde Usnesení některého z jmenovaných soudů o tom, že firma Bezreklamky žalobu stáhla. To vše si uložte a připravte se, pokud by se to za rok opakovalo.
   
 10. Pokud by Vám platební rozkaz přišel přímo od Okresního soudu dle místa Vašeho bydliště - stáhněte si tuto šablonu odporu, vyplňte ji, případně dopište další skutečnosti dle svého vlastního uvážení a do 15 dnů (reději o něco dříve) ji pošlete soudu.
   
 11. Pokud by nakonec přeci jen došlo k jednání samotnému u Okresního soudu v místě Vašeho bydliště, nemějte žádný strach - do té doby Vám bude na těchto stránkách k dispozici obdobným způsobem (formulář ke stažení, vyplnění a odeslání) připravená podrobná a kvalitní obrana - to vše zcela zdarma! Pokud by jste měli problém to zde najít - pište na mail. Rozhodně i tuto fázi bude možno vyřešit bez Vaší osobní přítomnosti u soudu - pokud najdete nějakou vhodnou omluvu a své stanovisko (ten vyplněný formulář) zašlete soudu písemně.


Specializované webové stránky na boj proti nekalým praktikám Bezreklamky najdete zde.