MAXEN chce žalovat o.s.Společná obrana

27.07.2013 09:33

Výše uvedený dopis jsme včera obdrželi poštou a zde je naše mailová odpověď jméno manželů H. bylo v odeslaném v mailu uvedeno celé:

Vážený pane doktore,
obdržela jsem Váš doporučený dopis kterým mě vyzýváte k odstranění článku ze stránek www.spolecnaobrana.net ve kterém popisuji jednání Vašeho klienta pana Kalabzy vůči zájemci o prodej nemovitosti. V prvé řadě bych ráda uvedla na pravou míru, že se na mě v žádném případě neobrátil žádný anonym, ale konkrétně manželé H., kteří si ovšem nepřáli, aby jejich jméno bylo zveřejněno. O tom, že události, které jsem popsala v článku odpovídají skutečnosti, jsem měla možnost konzultovat se zástupcem společnosti K2 Reality panem Farkou a nemám důvod těmto lidem nevěřit. Na rozdíl od pana Kalabzy, který jakoukoli komunikaci se mnou odmítl. Pokud máte na základě tvrzení Vašeho klienta pocit, že se jedná o pomluvu, jsem  připravena čelit Vaší osobnostní žalobě. Ráda bych Vás ovšem upozornila na skutečnost, že v případě, že takovou žalobu podáte, ponesete důkazné břemeno proti svědectví manželů H. a společnosti K2 Reality.

Z Rozsudku Městského soudu v Praze ve sporu společnosti PROLUX Consulting Int.s.r.o. versus Internet Info s.r.o. ze dne 12.4.2011 Sp.zn. 3 Cmo 197/2010-82

K tomu, aby určitá informace (sdělení) byla způsobilá zasáhnout do dobré pověsti jiné osoby, musí jít o informaci dohenestující dotčenou osobu  a současně nepravdivou (neboť pravdivost difamující informace vylučuje neoprávněnost zásahu do dobré pověsti)...

Rovněž podle judikatury... pokud publikovaný názor nevybočí z mezí demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, neztrácí charakter konkrétního úsudku a jako takový se zpravidla neocitá mimo meze Ústavní ochrany (Nález III. ÚS 359/98, Sb.n.u. US, Svazek č.8., Nález č.95

Zároveň Vám přeposílám e-mailovou korespondenci, která proběhla mezi Vašim klientem panem Kalabzou a manžely H., ze které zcela jednoznačně vyplývá, že Váš klient skutečně jednal zcela záměrně tak, že ačkoli si byl vědom důsledků jaké mohou plynot z vypovězení exkluzivní smlouvy, přesto přemlouval manželé H. k podpisu smlouvy se společností MAXEN. Jednal tedy pouze ve svůj prospěch a bez jakéhokoli ohledu na to, že manželé H. by v případě prodeje nemovitosti, byli povinni platit dle smlouvy provizi společnosti K2 Reality i společnosti MAXEN, která navíc dle Obchodního rejstříku ve skutečnosti ani neexistuje. 


Světlana Glaserová
www.spolecnaobrana.net
Tel.: 606 958 665
stopprolux@seznam.cz