Lze prohrát soud proti Bezreklamky?

24.09.2012 16:05

V minulém článku jsme vás informovali o obludně vysokém počtu soudních sporů, které proti svým klientům vede podvodná "dvojfirma" Bezreklamky / UP Promotion, jediného vlastníka a jednatale MUDr. Filipa Brodana, který je mimo jiné spojen i s kontroverzním psychologickým projektem "Barvy žvota" (blíže zde a zde).

Jsme jednoznačně toho názoru, že při správném a nekompromisním postupu osob poškozených nekalými praktikami Bezreklamky a UP Promotion (podle tohoto návodu) by měla většina sporů dopadnout takto - tedy plným úspěchem žalovaného, případně stažením žaloby ze strany Bezreklamky / UP Promotion (doplňujeme, že původně nepřiznané náklady žalovanému v tomto řízení již byly odvolacím soudem přiznány). POZOR! V případě stažení žaloby firma může podat žalobu znovu a také to dělá! Je tedy nutno být neustále ve střehu.

V tak vysokém počtu soudů je však bohužel mnoho sporů prohraných - nejčastěji díky zásadním chybám, které v soudním řízení i před ním udělali oběti nekalých praktik Bezreklamky a UP Promotion. Pojďme si nyní rozebrat nějčastější druhy sporů, které skončily vítězstvím Brodanových firem:

1) Mrtví brouci a pštrosi

Asi největší počet soudních sporů, ve kterých tato podvodná dvojfirma proti obětem svého nekalého jednání zvítězila, měl tento neslavný výsledek díky tomu, že poškození problém neřešili, nepřebírali soudní obsílky, na platební rozkaz nijak nereagovali, případně se nedostavili k nařízenému soudnímu jednání, nijak se k podané žalobě nevyjádřili a probíhající soud tak v podstatě ignorovali. Výsledek pak vypadá takto - na str. 2 je výslovně konstatováno, že se žalovaný nedostavil, neomluvil ani nepožádal o odročení. Stačilo přitom málo - poslat k soudu například takovéto vyjádření.

Před takovýmto postupem DŮRAZNĚ VARUJEME! Ignorací tento problém nevyřešíte a nejenže spor zaručeně prohrajete, ale už se ani nemáte kam odvolat, protože jste nevyužili nabízenou možnost jak se bránit.

Jak to potom u takového sériového soudu vypadá se podívejte například tady a také v této reportáži.

Dílčí závěr: V žádném případě neignorujte probíhající soud! Návod na postup najdete v tomto článku. Když už soud začal - nemáte co ztratit a můžete v každém případě jen získat.

2) Adresát neznámý

Řada lidí se odstěhuje aniž by tuto skutečnost ohlásila do centrálního registru obyvatel (změnila v občanském průkaze) a nezajistí si v místě svého předchozího pobytu po rozumnou dobu spolehlivé přebírání či přeposílání pošty.

Pokud vám soud doručoval poštu na adresu z centrálního registru obyvatelstva, kde jste ji vědomě nepřebírali, je to podle zákona bohužel váš problém.

Pokud vám však soud doručoval poštu na jinou adresu než tu, kterou máte v Občanském průkazu (to je ta z Centrálního registru obyvatelstva) a vy jste kvůli tomu soudní řízení prohráli, měli byste podat ústavní stížnost pro porušení práva na spravedlivý proces. O podobném případu je i tato reportáž.

V cause Bezreklamky / UP Promotion jsou však známy případy, kdy firmě prokazatelně byla známa adresa poškozeného (komunikovali s ním na ní), ale žalobu podávali s adresou původní.

Také bylo potvrzeno neobvykle velké množství případů, kdy prostě pošta od soudu nedorazila, ačkoli má adresát na místa zajištěno dostatečně spolehlivé přebírání zásilek. O tom blíže v této reportáži. Je možné, že některé z těchto dopisů byly odesilatelem označeny jako "Neukládat a vrátit odesilateli" - viz tento návod České pošty. Jelikož pošta doručuje v době, kdy je drtivá většina občanů v zaměstnání, nemáte šanci takovýto dopis získat běžným způsobem a je pravděpodobné, že to řada lidí nechá plavat a vůbec se nezajímá o to, kdože jim to psal. Jestli je takováto možnost doručování v souladu s ústavou zaručeným právem na spravedlivý proces nebo jestli dokonce v této věci nedošlo k jednání s cílem záměrně adresáty poškodit, řeší (doufejme) na základě našeho trestního oznámení Policie ČR a dle jejího vyjádření i předseda Okresního soudu v Benešově.

Dílčí závěr: Pokud vaše adresa pobytu nesouhlasí s tou, kterou máte uvedenu v občanském průkaze, zajistěte si na obou adresách spolehlivé doručování či přeposílání pošty. Uvažte zřízení datové schránky fyzické osoby - je to ZDARMA (blíže zde). Pokud jste ve schránce nalezli lísteček z pošty s poznámkou "NU" či "Neukládat" - běžte na poštu a domáhejte se sdělení identity odesilatele - pokud je jím soud, ihned jej aktivně kontaktujte a zjistěte o co jde. Napište také preventivně na Okresní soud v Benešově (kontakty zde) dotaz například tohoto znění: "Žádám o sdělení, zda je proti mé osobě u vašeho soudu podána jakákoli žaloba. Zároveň vám oznamuji, že má korespondenční adresa je......................"

3) Individuální obrana

V těch tisícovkách soudních sporů jsme objevili několik takových, kdy se oběti sice bránily, ale výhradně individuálně a zcela bez využití nejprůkaznějšího argumentu, který potvrzuje, že prakticky VŠICHNI klienti této dvojfirmy jednají při uzavírání smlouvy v omylu o kterém Bezreklamky / UP Promotion za ta léta prostě MUSÍ vědět - což nezvratně potvrzuje klamavost jejich praktik (a také úmysl).

Takto probíhal například i tento soud, jehož výsledkem naše podvodná dvojfirma tak ráda argumentuje. Tento případ řešil i Ústavní soud (viz tento nález) a bohužel tento rozsudek nezrušil. Inu - i mistr tesař se někdy utne a navíc musíme přiznat, že oběť bohužel Ústavnímu soudu ani nedodala pro jiné rozhodnutí dostatek "munice".

Čas od času některá z obětí navíc zhoršila svou procesní pozici tím, že podlehla psychologickému nátlaku a podepsala "Uznání dluhu" (což však samo o sobě ještě nemusí znamenat, že soud nelze vyhrát).

Dílčí závěr: Rozhodně doporučujeme bránit se v koordinaci s ostatními poškozenými a argumentovat především tímto. Registrujte se také pro podání svědectví o klamavých praktikách této dvodjfirmy - blíže zde.

4) Soudní šlendrián

Jako v každém oboru lidské činnosti, tak i mezi soudci se najdou ti pečliví a spravedliví no a potom ti......no řekněme "méně pečliví". Bohužel nedávno došlo k tomu, že jedna ze soudkyň, která podle všeho zřejmě patří do té druhé kategorie, vyjádření žalovaného zjevně ani nečetla a vydala tento ostudný rozsudek. ve kterém není ani zmínka o tom, jak se soud vyrovnal s poměrně velkým objemem navržených důkazů. Je tedy poměrně zřejmé, že tato paní doktorka svou práci jaksepatří odflákla, spoléhaje na to, že jde o tzv. bagatelní spor ve kterém nelze podávat opravné prostředky. První dojem některých osob při spatření tohoto "výtvoru" dokonce jednoznačně hovořil o korupci. Není divu - žalovaný totiž v tomto případě využil naprosto stejné - totiž této šablony - pro své vyjádření jako již výše uvedený žalovaný ve zcela identické věci souzené však jiným soudem a se zcela opačným výsledkem.

Proti tomuto soudnímu šlendriánu v současné době připravujeme Ústavní stížnost - nyní již s využitím všech nám známých argumentů. Právní jistota občanů tohoto státu, že nebudou v tak obrovském rozsahu beztrestně podváděni, musí být Ústavním soudem deklarována.

Dílčí závěr: V žádném případě se neobávejte toho, že by i ve vašem případě muselo dojít k soudnímu šlendriánu či dokonce ke korupci. Jde jednoznačně o excesy, které budou dříve či později odstraněny. Kdyby se všichni začali podvodným firmám bránit a nikdo jim neplatil ono faktické výpalné dobrovolně, kdyby všichni trvali na osobní přítomnosti u soudu, pak by to tato podvodná dvojfirma musela tak jako tak dříve či později zabalit.