Jste podvodníci? Nechte si vystavit certifikát poctivosti od Spotrebitel.net

28.09.2012 12:53

Kdybych chtěl být dokonalým podnikatelem v oboru klamání spotřebitele, založím si na počátku svého nekalého "podnikání" spotřebitelské sdružení, nejlépe takové, které pronikne i do státních struktur (viz zde) a jehož cestou budu následně široce osvědčovat svou poctivost. Anebo si rovnou koupím jeho loajalitu. Netvrdím, že sdružení Spotrebitel.net vzniklo a pracuje právě podle takovéhoto scénáře, nicméně posuďte sami některé aspekty podnikání Bezreklamky s.r.o. ve světle aktivit uvedeného spotřebitelského sdružení:

 

1) Sdružení Spotřebitel.net má přinejmenším dvojí metr

Sdružení Spotrebitel.net vystavilo podvodné firmě Bezreklamky s.r.o. tento certifikát férovosti obchodních podmínek. Přitom totéž sdružení vystoupilo 10. června 2012 v TV Nova proti skutkově zcela identickému způsobu klamavých praktik - viz zde a zde. Nedává naprosto žádný smysl, aby dotyčné sdružení prakticky TOTÉŽ jednou otevřeně kritizovalo (a dokonce to výslovně označovalo za klamavou reklamu) a podruhé "certifikovalo" jako praktiku poctivou.

 

2) Certifikát posuzuje pouze Reklamační čád a nikoli obchodní podmínky

Z certifikátu onoho sdružení nevyplývá jednoznačně, čemu je certifikát TOP poskytnut - jeho název je "TOP - test obchodních podmínek", avšak jediné, co je v daném certifikátu uvedeno jako posuzované je Reklamační řád - nikoli obchodní podmínky samotné. Je to tedy ze strany Bezreklamky zhruba na úrovni argumentu, že nacistické dobytčáky vozící lidi do plynu splňovaly bezezbytku tehdejší normy pro přepravu dobytka.

I pokud by snad někde existoval nějaký jiný certifikát, který by snad výslovně osvědčoval poctivost Obchodních podmínek Bezreklamky, pak se může týkat jen toho, co je výslovně napsáno v oněch obchodních podmínkách a nikoli toho, že by firma Bezreklamky nemanipulovala s klienty a nepoužívala nekalé obchodní praktiky (to že s klienty manipulují a vyvolávají v nich cíleně mylný dojem, že tito získají jistý příjem, prokazuje ten obrovitý počet soudních sporů). Navíc není odnikud zřejmé, kterých podmínek by se měl tento či jiný certifikát týkat (Bezreklamky má dvoje - jedny pro majitele reklamních ploch a jedny pro zadavatele reklam) a ze kterého data by ony certifikované podmínky měly být (tedy jestli jsou to skutečně ty samé podle kterých klienti uzavírají smlouvu).

 

3) Certifikát si lze koupit za peníze

Dotyčné sdružení takovýchto certifikátů poskytlo více - viz zde - pokud si zadáte do Googlu či Seznamu dotaz na zkušenosti s dalším majitelem tohoto certifikátu - Live Telecom, zjistíte, že jde opět o poněkud kontroverzní firmu s praktikami, které mnoho spotřebitelů označuje za klamavé.

Jak navíc vyplývá jednoznačně z podmínek získání tohoto certifikátu (úplně na konci), lze jej koupit - je tedy zřejmé že jde o jeden ze zdrojů příjmů tohoto sdružení a že Spotrebitel.net je tak motivován ke svému "osvědčení poctivosti" firmy Bezreklamky na základě vzájemně výhodného obchodnického vztahu.

 

A teď to nejsmutnější:

4) Sdružení Spotřebitel.net vystupuje otevřeně ve prospěch Bezreklamky

I spotřebitelské sdružení může být oklamáno sofistikovanými podvodníky a výše uvedený stav tak teoreticky může být výsledkem chytré manipulace, na kterou jsou Brodanovi lidé mistři. Mohlo to být podobné jako například v případě UNICEF, jehož logo se také dříve nacházelo na stránkách Bezreklamky jen na základě toho, že si u nich tato podvodná firma koupila jednu hadrovou panenku, či v případě Linky bezpečí, které z Bezreklamky za účelem zneužití jejich loga přispěli drobnou a zcela nevýznamnou finanční částkou, či Seznam.cz a několika dalších subjektů, které po zjištění skutečného stavu věcí vyzvaly Bezreklamky ke stažení svých log z jejich stránek, neboť oprávněně usoudily, že by je spojování s touto podvodnou firmou poškozovalo.

Na podobný stav jsme nejprve usuzovali i u sdružení Spotrebitel.net když jsme je opakovaně e-mailem informovali o skutečném způsobu "podnikání" Bezreklamky a o sporech s tisíci jejich klientů, které svým množstvím jednoznačně prokazují, že nemůže jít jen o jakousi nepozornost jednotlivců. To, že byly naše dotazy a náměty ignorovány nás mělo varovat. Svůj dotaz jsme vznesli i prostřednictvím Facebookového profilu uvedeného sdružení a podívejte se sami, jak to dopadlo - osoba píšící za sdružení Spotrebitel.net začala otevřeně vystupovat jako PR firmy Bezreklamky! Po několika hodinách, když si uvedomila, že tím poskytla důkaz o podjatosti tohoto sdružení, tak celé diskusní vlákno smazala.

Těmito skutečnostmi máme za jednoznačně prokázané, že podpora podvodné firmy Bezreklamky ze strany sdružení Spotrebitel.net je záměrná a to zřejmě na základě finanční podpory (tedy nejméně nákupu TOP - testu obchodních podmínek) tohoto sdružení ze strany podvodné firmy Bezreklamky.

V každém případě má naše zjištění i jeden pozitivní efekt - agumentaci Bezreklamky tímto testem před soudem i orgány státní správy je na základě výše uvedených průkazných skutečností možno považovat za zcela nicotnou.