Jeden soud, identické žaloby, rozdílné rozsudky.

25.08.2012 14:09

Paní Salačová prodávala pozemek a nabídku prodeje umístila na bezplatný realitní server. Během pár dnů, se jí ozvala operátorka PROLUXU a ačkoli paní Salačová původně nechtěla s RK jednat, přemluvila jí ke schůzce s makléřem. Na dojednané schůzce, ji pak makléř ujistil, jako ve všech případech týkajících se PROLUXU, že v žádném případě neusiluje o exkluzivitu a že má hromady zájemců. Paní Salačová jeho slovům uvěřila a smlouvu v dobré víře, bez čtení drobného písma a v časové tísni, kterou makléř předstíral podepsala.

Jak už je to ovšem u PROLUXU zvykem, nebyl paní Salačové nikdy žádný zájemce doporučen a tak tedy svoji nemovitost nakonec prodala svépomocí.

PROLUX ovšem nezahálel a vzhledem k tomu, že jednou z mála činností, kterým se opravdu důkladně věnuje, je číhání na Katastru nemovitostí. Obdržela tedy paní Salačová pár dnů po přepsání majitele od PROLUXU Zálohový list na částku  113 357,-Kč.

Takové jednání, si ovšem paní Salačová nechtěla nechat líbit a tak se obrátila na naše sdružení a společně jsme sepsali Žalobu na určení neplatnosti smlouvy. Teprve později jsme zjistili, že takové žaloby obvykle nemívají úspěch a byli jsme ze strany právníkůvarováni, že si naběhneme na úhradu nákladů protistrany z důvodu nedostatku naléhavosti právního zájmu.

Neuvěřitelné, se ovšem stalo skutečností a paní soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1. Mgr.Andrea Grycová rozhodla, že smlouva je neplatná!

Stejné štěstí ovšem nemělo několik jiných poškozených klientů, kteří si podáním Žaloby na určení neplatnosti smlouvy s PROLUXEM, naběhli na opravdu veliké problémy.

Jako kupříkladu paní Řezáčová, která potřebovala prodat byt v Plzni a naběhla si rovněž na PROLUX. Dne 22.6.2010 podepsala tedy paní Alena Řezáčová smlouvu s PROLUXEM a to na 2 měsíce!!!! Což stvrdil makléř ve smlouvě svým podpisem. Standardně má PROLUX smlouvy na 12 měsíců!

Dne 24.6.2010  tedy 2 dny po podpisu zaslala paní Řezáčová Proluxu žádost o neprodloužení smlouvy, neboť nechtěla, aby se po dvou měsících, její smlouva o dalších 12 prodloužila.

Ze strany Proluxu nenastala žádná reakce, což bylo paní Řezáčovou považováno za souhlas

3.11. 2010 paní Řezáčová nicméně urgovala svou výpověď ze smlouvy.

Až na tento druhý dopis, dostala od Proluxu odpověď ze 17.11.2010 ve kterém bylo Proluxem paní Řezáčové sděleno, že vzhledem k tomu, že Smlouva nebyla vypovězena s dostatečným dvouměsíčním předstihem, byla automaticky prodloužena na dalších 12 měsíců.

Aby paní Řezáčová tento požadavek splnila, bývala by  musela vypovědět smlouvu dříve, než ji podepsala!!!! Což je pochopitelně absurdní!

V té samé době paní Řezáčová během listopadu již nemovitost sama bez jakékoli součinnosti Proluxu!  obchodovala.

Na to jí PROLUX poslal zálohový list a výzvu k úhradě na 97 920,-Kč. S pohrůžkou soudního vymáhání částky.

Paní Řezáčová platbu odmítla s tím, že smluvní vztah s Proluxem považovala za ukončený a podala k obvodnímu soudu Žalobu na určení neplatnosti smlouvy, kterou si sepsala sama bez právního zastoupení, neboť věc považovala za naprosto zřejmou.

Dne 8.6. 2011  proběhlo soudní jednání ve kterém soudkyně Mgr. Jana Jurečková žalobu paní Řezáčové zamítla pro nedostatek důvodu naléhavosti právního zájmu!

Ačkoli žalobkyně předložila důkazy o tom, že od r.2004 žije ze starobního důchodu ve výši 10 338,-Kč Soudkyně přesto k těmto okolnostem nepřihlédla, nepoužila tedy §150 o.s.ř. a určila žalobkyni , že má uhradit náklady v plné výši požadované žalovaným tedy 17 618,-Kč

Paní Řezáčová tedy tuto částku ve stanovené lhůtě uhradila a neodvolala se ani do nákladů, neboť se obávala, že by při neúspěchu nebyla schopna náklady dále hradit.

 Tím ale trápení paní Řezáčové neskončilo, neboť 11.6. 2012  zničeho nic po roce obdržela Usnesení soudu s tím, že právní zástupce PROLUXU JUDr.Dušan Rendl se odvolal a požadoval navýšení nákladů o další částku ve výši 28 584,-Kč a soud mu vyhověl s tím, že

"tvrzení žalobkyně o údajném nepoctivém jednání žalovaného vůči její osobě je toliko v rovině jejího přesvědčení"