RK MAXEN - pokračování

31.07.2013 17:29

Text e-mailu, který byl 31.7.2013 odeslán právníkovi RK MAXEN:

Vážený pane doktore,

píši Vám na základě telefonátu od paní H., kterou jste údajně kontaktoval a prosil ji, aby mě přemluvila odstranit článek o RK MAXEN z našich stránek.
Jsem potěšena, že jste velmi moudře ustoupil od Vašeho úmyslu žalovat mne (respektive o.s. Společná obrana) pro poškozování dobrého jména RK MAXEN.
Slíbila jsem paní H., že jsem ochotná článek odstranit, ovšem jistě chápete, že kdybych ho odstranila bez dalšího vysvětlení, mohlo by to v lidech vzbudit dojem, že jsem se Vašich výhružek zalekla. Navrhuji Vám tedy řešení, že pan Kalabza napíše omluvu adresovanou všem klientům, kteří se cítí být jeho jednáním poškozeni, uzná že z jeho strany došlo k pochybení a slíbí, že se takového jednání již nikdy dopouštět nebude.  Tuto omluvu pak mohu s klidným svědomím zveřejnit na místě odstraněného článku.

Děkuji za pochopení!

S pozdravem!

Světlana Glaserová

 Reakce pana Kalabzy jednatele RK MAXEN

Vážená paní Glaserová,

 

celá záležitost Vašeho článku je politování hodná a to prioritně ze dvou důvodů:

 

1) pravda – osobně jakožto člověk s celoživotní praxí na realitním trhu usiluji o narovnání úrovně našeho řemesla.

Mimo mé početné publikační činnosti v oblasti realit, školení ostatních lidí, jsem prošel veškerým možným postupem

v této branži. Mimo jiné jsem působil 4 roky u RE/MAXu, kde jsem prokazatelně za tyto 4 roky byl zcela nejúspěšnějším

makléřem nejen v K2, kterou hájíte, ale RE/MAXu Východních Čech. Moje praxe včetně získání nejvyšších možných

certifikátů, které u nás v ČR vůbec existují vč. ISO certifikátů a norem.

 

2) hájíte společnost K2 reality, s.r.o. – pominu fakt, že tvrzení ve Vašem článku jsou nejen lživá, ale zásadně poškozující.

Stejně jako společnost K2 reality, s.r.o. se "skrývá" pod značkou RE/MAX, tak stejně naše společnost Royal reality invest,

s.r.o. vystupuje pod obchodním názvem MAXEN. To je zcela běžné a přirozené. Ve svém článku obhajujete nejen pana

Farku, jakožto profesně nezkušeného makléře, který se řemeslu věnuje velmi malou chvíli bez jakýchkoliv certifikací,

zkušeností a úspěchů, kterými jsem u téže společnosti K2 reality, s.r.o. prošel já, ale i značku RE/MAX, resp. společnost K2 reality,

s.r.o., která se pod ní jako stovky dalších s.r.o. ukrývá. Jistě si umíte vyhledat www.justice.cz , kdo je jednatelem Vámi obhajované

společnosti K2 reality, s.r.o. u níž pan Farka pracuje. Je jím pan Milan Kušta. Pokud by Vás opravdu zajímala pravda tak není obtížné

si jí na internetu o tomto člověku, který byl pravomocně odsouzen za pokus o daňový podvod ke dvěma letům vězení s podmíněným

odkladem na tři roky, dále z nedovoleného podnikání a podvodu, např. ČT zde:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/208452801240023/obsah/113435-prumyslova-zona-v-chrudimi/

nebo zde:

https://www.chrudim.info/forum/allmsg.php3?id=8943

a můžete najít mnoho dalších indicií.....

 

Paní H. si Vás vyhledala a to čistě ze strachu a výhrůžek společnosti K2 reality, s.r.o. po tom, co sami k nám přišli do

naší kanceláře poprosit o pomoc (osobně jsem v životě u paní H. doma nebyl, pouze ona u nás v kanceláři), poté co sami

dali zcela právně korektní odstoupení od jejich smlouvy, protože byli značně nespokojeni právě s panem Farkou s K2 reality, s.r.o.,

s výši jejich provize, s jejich jednáním, atd. Zkrátka paní H. poté jednala pod velkým strachem a výhrůžkami. A Vy jste to

zcela překroutila. Důkazem toho je i žádost paní H. na stažení Vašeho článku, o kterém vůbec nevěděla.

 

Paní Glaserová, na základě Vámi uveřejněného článku, nemohu si osobně nevysvětlit a nedomnívat se, stejně jako dalších spousty lidí,

že Vaše stránky a aktivity jsou účelové lobby, tzn. na úplatnou objednávku těchto skupin za účelem ničení konkurence a pokřivování a

deformace realitního trhu. Pokud by Vás zajímala čistá pravda a obrana spotřebitele, po které by jste alespoň trochu pátrala (viz linky výše),

tak by jste nikdy takový článek nemohla napsat a stát na té zcela špatné straně a tu stranu správnou poškozovat. S pozdravem

 

Ředitel a majitel MAXEN

Jaroslav Kalabza
Realitní specialista

Tel.: +420 722 955 521
E-mail: jaroslav.kalabza@maxen.cz

MAXEN realitní kancelář
Třída Míru 90
530 02 Pardubice

www.maxen.cz

 

From: Jiří Kos [mailto:jiri.kos@email.cz]
Sent: Wednesday, July 31, 2013 9:17 PM
To: 'Světlana Glaserová'
Subject: RE: Havránkovi

 

Reakce JUDr Kosa na můj e-mail:

 

Vážená paní Glaserová,

 

můj klient se nemá za co omlouvat. Rovněž nevím, na základě čeho jste dospěla k závěru, že můj klient upustil od záměru chránit své zájmy soudní cestou.

 

Předně se v zastoupení mého klienta ohrazuji proti Vašim označením realitní kanceláře mého klienta jako "podivné" kanceláře, kterou "nelze najít v obchodním rejstříku". Veškeré právní úkony činí společnost pod svojí obchodní firmou, tak jak jí ukládá zákon. Je běžnou praxí, že obchodní společnosti používají v rámci svého podnikání nejrůznější označení, loga apod., které nejsou ale vydávány za obchodní firmu, tedy za název, pod kterým jsou zapsány v OR a pod kterým činí právní úkony. Ostatně jistě je Vám známo, že realitní kancelář Remaxx, která ve Vašem článku vystupuje jako ta "hodná" realitní kancelář, rovněž vystupuje pod tímto označením, prezentuje je na svých štítech, vizitkách, reklamních materiálech apod., ačkoliv jde o franchisingovou síť tvořenou stovkami malých s.r.o.

 

Rovněž pana Jaroslava Kalabzu poškozujete svým dalším nepravdivým a neověřeným tvrzením, že "byl odejit" z realitní kanceláře K2 reality. Pan Kalabza byl dlouhá léta jedním z nejúspěšnějších makléřů této společnosti, jeho jméno figurovalo na řadě reklamních materiálů společnosti K2. Nicméně se rozhodl svoje další působení u této společnosti ukončit, na což měl jako podnikatel nepochybně právo. Svůj odchod sám inicioval, tvrzení, že byl vyhozen nebo jak sarkasticky uvádíte Vy "odejit" je nepravdivé. Tuto informaci nyní záměrně šiří makléři společnosti K2 Reality, kteří se ocitli v konkurenčním vztahu s mým klientem. Pan Farka není navíc jednatelem ani společníkem společnosti K2. Tímto svým nepravdivým tvrzením, které evokuje představu, že můj klient byl neúspěšný nebo že porušoval nějaká pravidla společnosti K2 reality, a proto "byl odejit" poškozujete práva a zájmy mého klienta v oboru, který je vysoce konkurenční a každá taková informace negativně ovlivní podnikání mého klienta. Velice silně poškozuje vůbec zařazení Vašeho příspěvku na webových stránkách, jež jsou označeny jako obrana proti podvodníkům. Tím označujete mého klienta za podvodníka. Jistě máte důkazy o tom, že se můj klient dopustil trestného činu podvodu, pokud se odvažujete jej takto označit.     

 

Pokud mám Váš článek shrnout, uvádíte, že realitní kancelář Maxen je "podivná", protože toto označení není současně její obchodní firmou. Jak jsem již uváděl výše, nevidím, co je na tom divného. Vaše tvrzení, že pan Kalabza byl "odejit", je zcela jasně nepravdivé. Zde čerpáte pouze z informací konkurenční kanceláře, která samozřejmě pana Kalabzu vnímá jako svého silného konkurenta a s ohledem na to o něm šíří informace tohoto typu. Co se týká Vašeho tvrzení, že pan Kalabza naváděl pana H. k tomu, aby vypověděl smlouvu společnosti K2 reality, ačkoliv věděl, že smlouva je zjevně "nevypověditelná", rovněž zde je Vaše tvrzení nepravdivé. Předně pan Kalabza nikoho nenaváděl k výpovědi smlouvy se společností K2. Pan Kalabza panu H. nabídl jejich služby, což je zcela legitimní. Kdyby pan H. byl se službami společnosti K2 spokojen, neměl by důvod se nabídkou pana Kalabzy vůbec zabývat. Pokud byste se seznámila se smlouvou společnosti K2, zjistila byste, že tato společnost používá formulářové adhezní smlouvy, které jsou již dokonce vytištěny tak, že mají znemožnit klientovi odstoupit od smlouvy podle § 57 občanského zákoníku. Nejen z tohoto důvodu je taková smlouva neplatná. Dokonce ani se smluvními ujednáními nejsou klienti seznamováni, když podepisují pouze první stranu smlouvy, kde jsou pouze obecné informace o nemovitostech. S podobnou praxí jste se jistě setkala rovněž u RK Prolux a čekal bych, že podobný přístup budete odsuzovat i u společnosti K2 Reality. Nevím, na základě čeho jste smlouvu zhodnotila jako "nevypověditelnou". Pan H. se rozhodl, že raději setrvá ve smluvním vztahu se společností K2 Reality, ale nikoliv z důvodu nějaké spokojenosti s touto RK, ale ze strachu. Pokud takovou praxi realitních kanceláří chcete podporovat, tak prosím. Dále konstatuji, že ona "výpověď", kterou jste panu H. "doporučili" je neplatná. Tedy co vyčítáte mému klientovi, je přesně to, co jste sami učinili, tj. poradili jste panu H. dle mého názoru bez znalosti uzavřené smlouvy, jakousi výpověď, ačkoliv ze smlouvy panu H. hrozí sankce. Dle mého názoru byste nyní měla napsat článek, kterým své jednání odsoudíte a veřejně se panu H. omluvíte.

 

Co mne rovněž překvapuje, je skutečnost, že paní H. mně sdělila, že Vás rozhodně nežádala o sepisování jakéhokoliv článku a že se jedná o Vaši vlastní aktivitu. Paní H. se na Vás obrátila podle jejího vyjádření se žádostí o radu, načež jste sepsala bez její žádosti dehonestující článek na internet, vůči němuž se můj klient ohradil. Na základě této skutečnosti jste mi sdělila, kdo se na Vás obrátil a ačkoliv si přál, aby jeho jméno zůstalo utajeno, mi jej sdělíte. Vskutku svérázný přístup pomoci spotřebiteli. Rovněž si Vám dovoluji sdělit své pochybnosti ohledně Vašeho počínání, když podle zákona o advokacii, je oprávněn právní služby poskytovat pouze advokát a další profese jako notář apod. Právě z toho důvodu je činnost těchto profesí striktně upravena, čímž se má dosáhnout především ochrany práv klientů. Vzhledem k výše uvedenému mám pocit, že Vy se zájmy Vašich "klientů" neřídíte a jde Vám spíše o vytváření pochybných článků a odhalování smyšlených "podvodníků" za každou cenu.

 

Váš předminulý email beru na vědomí, Vámi uvedené informace jsou mi známy, nicméně na našem právním názoru to ničeho nemění.

 

Vyzývám Vás proto ještě jednou k okamžitému odstranění Vašeho článku z Vašich webových stránek a rovněž stránek pana poslance Víta Bárty. Publikaci tohoto článku si nepřejí rovněž ani manželé H., což mi paní H. potvrdila.

 

              

S pozdravem,

 

JUDr. Jiří Kos, MSc.

advokát

ČAK 14494

Má reakce na shora uvedené e.maily:

Vážený pane doktore,

Přeposílám Vám mou korespondenci s panem Kalabzou a opravdu se dále již tímto nebudu zabývat


Světlana Glaserová

 

 

Dobrý den pane Kalabzo,

předně Vaše nařčení mé osoby z úplatnosti ze strany jakýchkoli RK je řečeno hezky česky "silný kafe"  Po všem, co jsem pro klienty poškozené podvodníky a to nejen z PROLUXU udělala a to nejen přímo jejich obranou, ale i spoluprací s poslanci, kteří se snaží právě o zprůhlednění realitního trhu.

Předpokládám, že tedy pro takové nařčení máte nějaké důkazy!

Skutečnost je ovšem mnohem jednodušší:

Paní H. pod Vašim nátlakem podepsala s Vámi smlouvu a Vy jste ji k tomuto kroku zmanipuloval, ačkoli jste velmi dobře věděl, že je vázána exkluzivní smlouvou u RE/MAXu.

Toto Vaše jednání považuji za krajně neetické a neprofesionální a za tím si stojím!

Paní H. byla z toho, že má podepsány 2 exkluzívní smlouvy najednou velmi psychicky rozhozená. Z toho ji nejvíce rozhodila skutečnost, že smlouvu jste ji nechal podepsat ve své kanceláři, což ji zcela oprávněně dovedlo k podezření, že tento Váš krok byl záměrný, aby dle §57 nemohla smlouvu s Vámi vypovědět.

Dále, Vaše tvrzení, že paní Havránková nevěděla o článku, se nezakládá na pravě, neboť jsem s ní projednávala, zda mohu v tom článku uvést její plné jméno, či nikoli!

Další věc je, že při našem prvním vzájemném telefonickém kontaktu jste vystupoval vůči mé osobě velmi arogantně, což jen potvrdilo pravdivost slov pana Farky stran Vaší osoby.

Více již k této záležitosti nemám co bych dodala.


Světlana Glaserová