Jak se soudí Bezreklamky aneb 200% nespokojených klientů

24.09.2012 16:03

V minulých týdnech jsme požádali všechny prvostupňové soudy v ČR, aby nám na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím sdělily, kolik soudních sporů u nich vedly společnosti Bezreklamky s.r.o. a UP Promotion s.r.o. proti svým klientům. Přestože jsme neočekávali nikterak malé číslo, výsledek nás opravdu překvapil.

Společnosti Bezreklamky a UP Promotion vedly totiž od roku 2007 až doposud proti svým klientům více než 12 000 soudních sporů!

Podrobný rozpis počtů těchto soudních sporů vedených před jednotlivými soudy si můžete prohlédnout v tomto souboru, který budeme pravidelně aktualizovat, neboť 8 soudů doposud neodpovědělo a celkové číslo tak bude ještě o něco vyšší. Abyste věřili, že jsme si údaje od soudů nevymysleli, zde se můžete seznámit se dvěma příklady jejich odpovědí - konkrétně z Hradce Králové a Šumperka.

Nejvyšší počet soudních sporů probíhal podle očekávání před Okresním soudem v Benešově, kde má sídlo advokát JUDr. Pavel Budil, který obě společnosti zastupuje. Z této "optimalizace" zřetelně vyplývá, že právě soudní spory a náklady řízení, které v rozporu s nálezem Ústavního soudu několikanásobně překračují jistinu, jsou hlavním smyslem celého podnikání MUDr. Filipa Brodana - jediného vlastníka a zároveň i jediného jednatele obou společností.

Firma Bezreklamky, jejíž dřívější název byl Bestoutdoors, provozovala stejnojmenný webový portál a smlouvy pro něj získávala právě prostřednictvím společnosti UP Promotion, jak prokazuje tento formulář.

Že jde v případech soudních sporů obou společností o naprosto totožné věci iniciované týmiž osobami za týmž nekalým účelem se můžete přesvědčit v těchto témeř doslovně shodných žalobách - zde od Bezreklamky a zde od UP Promotion.

U druhé žaloby je navíc jasně patrné, že advokát JUDr. Pavel Budil byl až do konce roku 2010 součástí stejné advokátní kanceláře, jako JUDr. Martin Vychopeň (a až do konce ledna 2012 byl prezentován na jejich webových stránkách) - předseda České advokátní komory, jehož manželka zase až do konce roku 2011 pracovala jako soudkyně u Okresního soudu v Benešově, kde probíhalo nejvíce sporů firem Bezreklamky a UP Promotion s jejími klienty. Souvislost mezi vazbami těchto osob s vedením sporů Bezreklamky a UP Promotion před benešovským soudem však sám benešovský soud důrazně popírá - viz tato tisková zpráva.

Abychom si udělali představu s jakým procentem svých klientů vede majitel obou firem soudní spory, museli bychom znát přesný počet všech jejich klientů. Ten zná pochopitelně jen jejich majitel a někteří zaměstnanci. Pokud vycházíme z údajů, kteří oni sami publikují, pak dojdeme k opravdu rozdílným číslům - zatímco ve svém vyjádření, které i v dnešních dnech rozesílají svým nespokojeným klientům operují s počtem 40 tisíc reklamních ploch (jejich dopis máme opsaný a okomentovaný zde), pak ve svém posledním vyjádření v médiích operují s číslem 6 tisíc reklamních ploch. Pokud bychom vzali za základ posledně uvedený počet, pak musí mít tento podvodný konglomerát zřejmě jako jediný subjekt mezi českými i zahraničním podvodnými firmami 200% nespokojených klientů! Vycházíme přitom z předpokladu, že jeden klient nabízí jednu reklamní plochu.

Vzhledem k tak obrovskému rozdílu v počtech mezi jejich jednotlivými vyjádřeními však předpokládáme, že si ona čísla spíše cucají z prstu - stejně jako čísla o registrovaných zadavatelích reklamy - zatímco v tomto vyjádření hovoří o 7 tisících, tak ve svém dopise jich uvádějí 10 tisíc a ve svém posledním vyjádření 12,5 tisíce.

V kadém případě je zřejmé, že firma, která se soudí s tak obludně velkým množstvím svých klientů prostě NEMŮŽE být poctivým obchodním subjektem!