Jak poznáme, že jde o podvodnou firmu?

23.08.2012 15:14
 • Když dotyčnou firmu zadáte do vyhledávače na Internetu naleznete diskuse s negativními ohlasy. Všichni zákazníci dotyčné firmy, které se Vám podaří kontaktovat, jsou na tom stejně jako Vy – tedy cítí se jednáním té firmy podvedeni. Prakticky nelze nalézt nikoho, kdo by byl jako zákazník oné firmy spokojen. A pokud  se v diskusích přeci takový jedinec (většinou skrytý pod cizí identitou) objeví, nikdy není ochoten reagovat osobně a zaslat Vám podrobnosti o sobě na Váš mail. V těchto případech se tedy evidentně jedná o pracovníky firmy, kteří se snaží takovými praktikami zvrátit veřejné mínění.

 • Cena požadovaná dotyčnou firmou je omnoho vyšší, než bývá cena za srovnatelné služby či produkty na trhu obvyklá.–  nebo jde rovnou o draze placenou službu, která je jinak běžně poskytována zdarmat, za který máte platit. V případě produktu se často jedná jen o nízkonákladovou nekvalitní maketou skutečného produktu;  Tato skutečnost je obvykle nápadná na první pohled;

 • Smlouva bývá  plná různých Vašich závazků podléhajících sankcím a na druhou stranu firmu prakticky k ničemu nezavazuje;

 • Smlouva obsahuje rozsáhlé a obtížně čitelné texty psané drobným písmem, nepřehledné a dvojznačné formulace plné odkazů na různé paragrafy často bývá omezena Obchodním zákoníkem ačkoli s firmou jednáte jako spotřebitel, částky uváděné v textové formě namísto čísel,  formuláře napodobující známé instituce, apod.) – toto potvrzují i všichni ostatní klienti dotyčné firmy, které se vám podaří kontaktovat;

 • Platby za takovéto „služby“ jsou poměrně bezohledně vymáhány – často je od samého počátku používáno výhrůžek a různých forem psychologického nátlaku a služeb najatých vymáhačských firem. Je zřejmé, že právě vymáhání a strašení je jádrem činnosti oné firmy nikoli snad nějaká "péče o zákazníka";

 • Firma obvykle nezasílá řádné daňové doklady dokud jim nezaplatíte (což znamená, že si je vědoma toho, že ve skutečnosti neposkytuje žádné zdanitelné plnění);

 • Firma se vám snaží neustále vnutit myšlenku, že je to vlastně vaše vina, že jste si smlouvu pořádně nepřečetli a přitom záměrně zcela pomíjí fakt, že pokud si onu smlouvu stejně jako vy „nepřečetli“ všichni její zákazníci – musel to být jednoznačně jejich přímý úmysl. Je to stejně absurdní, jako kdyby se kapsář v tramvaji, který byl chycen při činu odvolával na cedulku s nápisem „Pozor na kapesní zloděje“, vylepenou na okně kterou jste si také mohli přečíst;

 • Firma se Vám snaží nalhat, že jste jediní nespokojení nebo součást zanedbatelné části jejich klientů, kteří jsou údajně s jejich službami nespokojeni;

 • Ve smlouvě je velmi často obsažena i rozhodčí doložka – tedy ustanovení o tom, že veškeré spory nebudou rozhodovány u soudu, ale u jimi určeného subjektu (rozhodce či soukromé obchodní společnosti, která má rozhodce určit) podle zákona o rozhodčím řízení;

 • Součástí obchodních podmínek bývají i nepřiměřeně vysoké úroky z prodlení a sankce (pouze pro zákazníky) prakticky za cokoli. Sankce (tedy ty skutečné) pro firmu ve smlouvě obvykle nejsou žádné;

 • Smlouva je obvykle nevypověditelná po dobu několika let a odstoupit předčasně lze jen „po dohodě“ čímž je obvykle míněno zaplacení částky, která je sice o něco nižší, ale stále vysoce převyšující cenu za ekvivalentní produkty na trhu; Jedná se v podstatě o zaplacení výpalného, abyste měli od firmy pokoj

 • Velmi časté je automatické obnovení smlouvy pokud přesně popsaným způsobem v přesně (a komplikovaně) určenou dobu smlouvu nevypovíte;

 • Z referencí, které je možno o dané firmě získat prostřednictvím internetových vyhledavačů je zcela zřejmé, že jádrem podnikání dotyčné firmy není samotné poskytování služeb či jimi oficiálně deklarovaného produktu, ale výhradně skutečnost, že klient při sjednávání smlouvy jedná v omylu; Čili před podpisem smlouvy Vám bylo ze strany firmy ústy jeho zplnomocněného zástupce ať již do telefonu, nebo osobně řečeno něco naprosto jiného, než ve skutečnosti smlouva obsahuje. Tedy byli jste k podpisu pro Vás nevýhodné smlouvy zmanipulováni pomocí sociotechniky a byl na Vás MISTRY ŠVINDLU spáchán trestný čin PODVOD.