Jak neprohrát soud proti Bezreklamky

25.03.2013 18:31

Nejdůležitejší informací pro začátek je způsob jakým jste s Bezreklamky s.r.o. uzavřeli smlouvu.

Pokud jste uzavřeli smlouvu před rokem 2012 v písemné formě, která vypadá takto, čtěte především bod číslo 1.

Pokud jste uzavřeli smlouvu telefonicky v době cca od poloviny roku 2011, pak je nejdůležitější vědět, že z těchto smluv zatím Bezreklamky nikdy nikoho nežalovala. Není zamozřejmě možné zcela vyloučit, že to do budoucna neudělá a proto čtete především bod číslo 2.

Bod číslo 1

Doposud se nám o pomoc hlásili z této kategorie pouze ti lidé, vůči kterým již byla podána žaloba. V tomto stadiu je celkem zbytečné přemýšlet, zda zaplatit či nikoli, protože i v případě dobrovolného zaplacení jste po podání žaloby povinni hradit jak žalovanou částku, tak i veškeré náklady řízení - je to tedy stejné jako byste soud prohráli.

Výhrůžky absurdně vysokými platbami jsou zcela liché - takto vyhrožovali (požadovali až 32 tisíc) a takto potom ve skutečnosti žalovali (požadovali pouze 2690,- Kč a náklady řízení 8520,- Kč). Tuto konkrétní žalobu nakonec Bezreklamky stáhla (viz důkaz), ale tam, kde tak neučinila, přiznal soud i v případě prohry na nákladech řízení daleko méně, než Bezreklamky požadovala - důkaz zde.

Tím, že se začnete bránit tedy nemáte co ztratit a můžete jen získat! Pokud se bránit nebudete - prohrajete VŽDY. Pokud se bránit budete, máte naopak nezanedbatelnou šanci, že vyhrajete. Důkazy najdete tady:

Sokolov
Ostrava - desítky stejných rozsudků potvrzeny zde
Teplice
Zlín
Kroměříž (to není sice přímá výhra, ale zamítnutí žaloby to je v každém případě)

Abyste zvýšili své šance na výhru, dodržujte tento postup:

 1. Pokud od uzavření písemné smlouvy tohoto typu ještě neuplynuly 3 roky, namítněte Bezreklamce, že jste smlouvu uzavírali v omylu například takovýmto dopisem. Dopis odešlete doporučeně a doklad si pečlivě uschovejte;
   
 2. Pokud jste žalováni u Okresního soudu v Benešově a doposud jste ve věci neudělali žádný úkon, pošlete Okresnímu soudu v Benešově námitku místní nepříslušnosti podle tohoto vzoru;
   
 3. Pokud jste žalováni jiným soudem nebo již řízení před soudem v Benešově běží, použijte tento vzor;

Podle sdělení Ministra spravedlnosti v této věci ze dne 1. března 2013 (číslo jednací 3707/2013) se u soudů proti Bezreklamky brání pouze velmi nepatrná část žalovaných. Drtivá většina rozsudků, které jsou ve prospěch Bezreklamky je tedy způsobena výhradně naprostou pasivitou a nečinností žalovaných.

Nutno bohužel připustit, že i tehdy pokud se budete bránit a narazíte na velmi formalistického soudce, který si nedokáže uvědomit celkový společenský kontext případu, můžete dopadnout takto. Aby k tomu nedocházelo, podali jsme podnět k Nejvyššímu soudu, aby v dané věci sjednotil výklad. Totéž učinil Krajský soud v Praze. Výsledek však doposud bohužel nemáme k dispozici.

Nad tím, proč také stojí zato se bránit se můžete obecně zamyslet i při čtení tohoto článku.

 

Bod číslo 2

Telefonicky Bezreklamky uzavírá smlouvy zhruba od druhé poloviny roku 2011. Na základě těchto smluv doposud nebyla podle našich informací podána žádná žaloba. Veškeré aktivity Bezreklamky se tak v těchto případech soustředí pouze na nátlak popsaný v bodech 2 a 3 tohoto návodu.

Pokud by však přesto v budoucnu došlo k podání žaloby, je situace značně odlišná od výše uvedeného bodu číslo 1 (tedy od písemných smluv). Nikde není nic podepsáno a Bezreklamky by tak musela prokázat, že uzavření smlouvy bylo dostatečně srozumitelným a určitým právním úkonem. A tady budou mít tihle podvodníci velký problém, respektive dva:

 1. Existuje velké množství svědků, kteří potvrzují, že během hovoru vůbec nepochopili, že jde o uzavření smlouvy. Pokud i Vy patříte k těmto osobám a jste o tom ochotni vypovídat u soudu, zaregistrujte se zde. Takové množství lidí nemohlo udělat stejnou chybu;
   
 2. Ke způsobu uzavírání těchto telefonických smluv se již veřejně vyjádřil tento soudní znalec v oboru psychologie. Jeho vyjádření bylo odvysíláno TV Prima dne 4.10.2012 (poslechněte si jej zde).

Pro případ, že by v budoucnu u těchto telefonických smluv přeci jen došlo k podání žaloby, pošlete v každém případě bez zbytečného odkladu jednateli Bezreklamky takovýto doporučený dopis a podací lístek si pečlivě uschovejte.

Pamatujte však, že účelem tohoto dopisu NENÍ přesvědčit Bezreklamky o čemkoli, ale pouze naplnit literu zákona proto, abyste u případného soudu mohli tento omyl při uzavření smlouvy namítat.

V případě podání žaloby na základě telefonické smlouvy nás okamžitě kontaktujte - připravíme Vám zdarma přibližně takovýto materál, který následně odešlete k soudu.