Důvody vzniku SPOLEČNÉ OBRANY

23.08.2012 11:39

Občanské sdružení Společná Obrana vzniklo sloučením tří občanských sdružení a to původního o.s. Společná obrana s předsedou Mgr.Davidem Ondrejkovičem, o.s. Antibezreklamky s předsedou Matějem Loudou a o.s. Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP, založené nynější předsedkyní Světlanou Glaserovou před dvěma lety na pomoc klientům poškozeným společností PROLUX Consulting Int.s.r.o.

Všechna tato tři sdružení vznikla původně nezávisle na sobě, jako jakási spontánní domobrana před podvodnými obchodními praktikami různých podnikatelských subjektů.

Za všechny mohu jmenovat již zmiňovaný PROLUX, dále kupříkladu EO Servis s.r.o. a Bezreklamky s.r.o. Se kterými má naše nynější sdružení nejbohatší zkušenosti.

Není pěkné se chválit, ale zcela objektivně - výsledky, kterých tato tři původní sdružení za dobu své činnosti dosáhla v oblasti právního poradenství a pomoci občanům v jejich soudních sporech, předčí v lecčems i výsledky státem mocně dotovaných občanských sdružení.

 

 

Světlana Glaserová