Doplnění postupu proti Bezreklamky o důležitý detail

25.10.2012 21:37

Aktuálně běžící soudy Bezreklamky proti jejich klientům vyplývají z dřívějších - písemně uzavřených smluv. Doposud jsme nezazamenali žádný soudní proces, který by byl zahájen na základě smlouvy uzavřené telefonicky. Samozřejmě že nemůžeme zcela vyloučit, že k tomu někdy v budoucnu dojde a tak náš návod i postup před soudem průběžně upravujeme tak, aby byl pokud možno univerzální a postihoval všechny způsoby uzavírání smluv touto podvodnou firmou.

Nyní k jednomu podstatnému detailu ustanovení § 53 občanského zákoníku, kterým se podvodníci z Bezreklamky tak rádi ohánějí aniž by jej (pochopitelně) prezentovali celý:

Dotyčný paragraf ve svém odstavci (6) hovoří následovně:

"Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním, musí být spotřebiteli písemně poskytnuty tyto informace:
b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy"

Toto ustanovení je přitom v přímém rozporu se samotnými obchodními podmínkami firmy Bezreklamky, kde se v článku VII. "Zrušení smlouvy, popř. odstoupení od smlouvy zákazníkem" píše toto: ".....s vytvořením nabídky reklamní plochy a jejím umístěním na www.bezreklamky.cz je započato se souhlasem zákazníka bezprostředně po hovoru s operátorem."

Informace o o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy jsou až součástí následné komunikace (tedy e-mailu či dopisu) a do té doby než je obdržíte (tedy minimálně než otevřete a přečtete mail) plní firma PROTIPRÁVNĚ, respektive i když plní - je to jako by neplnila. To, že Bezreklamky zasílá tyto zákonam vyžadované informace AŽ PO onom telefonátu veřejně přiznala i mluvka Bezreklamky Pavlíková - například zde.

To, že jste onen mail od nich dostali, nemůže Bezreklamky nijak prokázat - neposílá jej ani s doručenkou ani s elektronickým podpisem či časovým razítkem, takže pokud na něj nijak neodpovíte - jako byste nic nedostali. A i když jej dostanete a firma by to nějak byla schopna prokázat, pak je zcela namístě ptát se po účelu toho ustanovení v dotyčném paragrafu - je zcela zřejmé, že jej tam zákonodárce dal proto, aby spotřebitel mohl po obdržení této informace ještě včas odstoupit aniž by musel cokoli platit - pokud tedy dotyčný e-mail dostanete a přečtete si podmínky, máte ještě podle zákona stále možnost smlouvu zrušit aniž byste museli cokoli platit.

Co teď bude Bezreklamky dělat? No pokusí se to nějakým způsobem obejít (latinsky se tomu říká IN FRAUDEM LEGIS), což je ovšem jedním ze základních důvodů neplatnosti takové smlouvy.