Další vítězný rozsudek proti Bezreklamky

15.03.2013 14:20


Okresní soud v Kroměříži vydal 7. února 2013
tento rozsudek, kterým v plném rozsahu zamítá nárok žalobce Bezreklamky s.r.o. a ukládá mu nahradit žalovanému veškeré náklady řízení.

Soud vyhodnotil, že smluvní ujednání je pro rozpor s dobrými mravy a s právními předpisy pro ochranu spotřebitele absolutně neplatné.

Pokud je někdo z poškozených z okresu Kroměříž, neváhejte se o pomoc proti Bezreklamky obrátit na paní advokátku JUDr. Ing. Šárku Krejčířovou (kontakt zde)