Co nového okolo Bezreklamky

02.06.2013 17:59

 
V zásadě je možno říci, že situace okolo Bezreklamky již mnoho týdnů stagnuje. Není divu - v jejich situaci se toho už příliš vymyslet nedá. Níže si přečtěte jakýsi souhrn "nejvýznamnějších" událostí, které jsou však pouze variacemi na jejich staré známé postupy:

 

Nově vyhrané soudy proti Bezreklamky

 

K tomuto vítěznému rozsudku od Okresního soudu pro Prahu-východ (zatím ještě není k dispozici písemné vyhotovení) přibyly ještě dva obdobné rozsudky Okresního soudu ve Zlímě (viz první zde a druhý zde) a Okresního soudu v Mělníku (zatím jen první z nich zde, druhý ještě nedorazil v písemném vyhotovení). Rozsudek z Mělníka je významný v tom, že soud uznal i e-mailovou výpověď smlouvy jako platnou. Z opatrnosti však doporučujeme i nadále vše realizovat písemně, doporučeně a s dodejkou.

Důvody zamítání žalob Bezreklamky ze strany soudů jsou více-méně stejné a to především rozpor smlouvy s dobrými mravy a (volně interpretováno) zjevné poškozování spotřebitele.

Bohužel se však i přes tyto vítězné rozsudky čas od času vyskytne nějaký ten ostudný - obdobně například jako zde. Naposledy tomu tak bylo v Hradci Králové. Proti každému takto zjevně nespravedlivému soudnímu rozhodnutí se snažíme podávat ústavní stížnost pro porušení práva na spravedlivý proces. Tuto stížnost však může podat pouze advokát a jen málokterý je ochoten tak učinit zdarma či za nízkou cenu, kterou bychom si mohli dovolit. Proto tak nemůžeme činit hromadně. Jakmile však v prvním z uvedených případů rozhodne Ústavní soud v náš prospěch, připravíme další kroky jak dosáhnout náhrady škody u těch obětí Bezreklamky / UP Promotion, které se u řádného soudu bránily a přesto prohrály.

Zdůrazňujeme, že se však stále jedná pouze o písemně uzavřené smlouvy s podepsaným "Uznáním závazku" z před roku 2012. Doposud nevíme o žádné žalobě podané na základě telefonicky uzavřené smlouvy. 

 

 

Zamítnutí Ústavní stížnosti podané Bezreklamkou

Před časem Bezreklamky prohrála soud v Sokolově - o případu jsme psali zde. Tento rozsudek byl významný zejména tím, že soud vyslovil své přesvědčení, že Bezreklamky úmyslně uvádí své klienty v omyl. Bezreklamky se ve své více než 20-ti stránkové Ústavní stížnosti domáhala zrušení tohoto rozsudku. Jejich odůvodnění spočívalo (stručně shrnuto) zejména v tom, že Okresní soud v Sokolově neměl přihlížet k tomu, že se oběť před soudem bránila, ale naopak měl přihlížet k tomu, jak tento soud rozhodoval dříve - tedy v případech, kdy se předchozí oběti nijak nebránily. 

V souladu s naším očekáváním Ústavní soud stížnost Bezreklamky zamítl pro zjevnou neopodstatněnost - což si můžete přečíst zde. Na tomto rozhodnutí Ústavního soudu je důležité, že nad rámec prostého odmítnutí zjevně neopodstatněné stížnosti, považoval soud za užitečné ještě v závěru svého usnesení výslovně podotknout, že v napadeném rozsudku nevidí nic, co by představovalo exces či libovůli - přeloženo do běžného jazyka to znamená, že je dotyčný rozsudek ze Sokolova z hlediska Ústavního soudu naprosto v pořádku.

 

 

Přestěhování a nepřebírání pošty

Podle Obchodního rejstříku se Bezreklamky k 27. březnu tohoto roku přestěhovala z adresy: Praha 8 - Karlín, Křižíkova 332/1, PSČ 186 00 na novou adresu: Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8. V některé korespondenci uvádí adresu novou a v některé tu starou. Toto hodnotíme jako velmi pravděpodobný pokus o zmatení obětí a zkomplikování jejich obrany.

Na nové adrese má Bezreklamky sjednánu výhradu odnášky - což znamená, že si ve skutečnosti poštu nosí zřejmě jinam než na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Podle zákona má však každý právo doručovat poštu do sídla uvedeného v obchodním rejstříku (viz zde), takže pokud Vám Bezreklamka píše, že sídlí jinde a na své zákonné adrese nepřebírá poštu, je to JEJICH a nikoli Váš problém.

Pošta, která nebyla v poštou stanovené lhůtě vyzvednuta, se Vám vrací zpět a pro účely případného soudního řízení by byla považována za doručenou.

 

Pokusy o vystrašení obětí 

 

1) Dopisy a maily od Bezreklamky

"Nové" pokusy o vyděšení obětí Bezreklamky nijak zásadně nevybočují z obsahu těch, které jsou uvedeny v bodech 2 a 3 tohoto Aktualizovaného stručného návodu na postup proti Bezreklamky. Mění se čas od času pouze některá slova - nikoli obsah. Jediným cílem je oběť vystrašit a přimět ji k dobrovolnému zaplacení.

Bezreklamky také zjevně upadá do čím dál tím většího chaosu. Například pán, který proti Bezreklamky již dvakrát vyhrál soud ve Zlíně (viz odkazy nahoře) dostal i přesto upomínku následujícího znění:

"Vážený pane Dostálku,

snažili jsme se Vám dovolat. Do dnešního dne jste neuhradil poplatek za inzerci na portále bezreklamky.cz za období od 2.12.2008. V pátek 17.5. odchází Vaše údaje k právnimu odd., na exekuční odd., a do CERDu. Pro vyhnutí se soudnímu řízení uhraďte neprodleně 1990,-Kč, ktere nám dlužíte na účet 3612102001/5500, var.sym. 46635, čas máte do pátku.

S pozdravem,

Tereza Skalová

Právní oddělení BEZREKLAMKY s.r.o.

Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8

Email: info@bezreklamky.cz

Telefon: +420 222 310 462 (Po-Pá: 9:00 - 13:00 hod.)"

I přesto, že se jedná o zjevný nesmysl, protože jde o "pohledávku", která byla již dvakrát pravomocně zamítnuta soudem, je namístě na tomto příkladu vysvětlit některé formulace, které Bezreklamka - za účelem zastrašení osob bez hlubších znalostí práva i některých reálií - používá:

  • právní oddělení - je celkem k smíchu, když osoba, která se podepisuje jako "Tereza Skálová, Právní oddělení BEZREKLAMKY s.r.o." vyhrožuje, že něco pošle právnímu oddělení. Zřejmě si to tedy bude posílat sama sobě :-)
     
  • exekuční oddělení - je vyloučeno aby soukromá firma měla nějaké exekuční oddělení, respektive teoreticky může mít co chce, ale nemá vůbec žádné pravomoci. Je to stejné jako kdybyste "exekučním oddělením" nazvali u Vás doma třeba svůj záchod. Exekuční úseky se skutečnými pravomocemi rozhodovat o exekucích mohou existovat pouze v rámci soudů. Důležité je také zdůraznit, že exekutor (tedy ten skutečný) může nastoupit až poté, co byste případně pravomocně prohráli soud a i přesto nezaplatili. Do té doby Vás může i skutečný exekutor maximálně tak slušně pozdravit.
     
  • CERD - ačkoli se tato zkratka prezentuje jako "Centrální registr dlužníků", nemá se skutečnými registry dlužníků, ze kterých čerpají informace například banky či telekomunikační společnosti (např. SOLUS) nic společného. Jde o poměrně kontroverzní soukromý server Jiřího Jehličky, který je označován jako falešný úvěrový registr. Blíže o CERDu zde. Přestože uvedení v tomto registru nemá pro nikoho žádné významné právní účinky, můžete se v případě, že by se v něm Vaše jméno objevilo, domáhat jeho odstranění prostřednictvím Úřadu na ochranu osobních údajů.  

 

2) Dopisy a maily od Intrum Iustitia

 

Na mailech, dopisech, SMS a telefonátech od této soukromé "strašící" společnosti se nezměnilo vůbec nic - pořád platí v plném rozsahu to, co je uvedeno v bodě č. 3 tohoto  Aktualizovaného stručného návodu na postup proti Bezreklamky - tedy ignorovat a nebát se.

I přesto, že Asociace inkasních agentur shledala počínání Intrum Justitia porušením etického kodexu asociace (viz tento článek), se v některých výhrůžkách od této společnosti stále objevuje "upozornění na exekuci". Toho si NEVŠÍMEJTE - nemá to žádnou váhu.

Je vcelku zbytečné bát se zvednout vyzvánějící telefon z Intrum Justitia - když to uděláte, budou to zkoušet pořád, dokud se Vám nedovolají. Klidně to zvedněte a neustále jim opakujte, že nic nedlužíte a smlouva je neplatná. Pokud budou vyhrožovat soudem, tak jim odpovězte, že jste na soud připraveni a že s ním počítáte. Pokud budou vyhrožovat náklady řízení, pak jim odpovězte, že náklady platí ten, kdo soud prohraje a to budou ONI a nikoli Vy. A tak pořád dokola. Nenechte se zastrašit - uvědomte si, že VÁŠ strach je to jediné, co proti Vám mají. Nic jiného. Oni dobře vědí, že ty telefonické smlouvy jsou neplatné - jinak by dobrovolně nevraceli již zaplacené peníze - viz zde. 

 

3) Šíření poplašných zpráv

 

V diskusích na internetu se čas od času objeví poplašná zpráva přibližně tohoto znění:

"Dnes mi došel platební rozkaz a PROSÍMMMM co dělat. Uzavřel jsem prý smlouvu po telefonu /to snad není ani možný, ne????/….. I přítelkyni kamaráda dnes došel a je z plzně…..víte někdo co a jak???? Mluvil jsem s nima s srpnu loni…..prej zažalovali stovky lidí…. Díky za radu, nemám na to jim to uhradit…" (převzato včetně pravopisných chyb).

Na podrobnější dotazy o tom KTERÝ soud jim ten platební rozkaz poslal a jestli je to skutečně platební rozkaz a nikoli nějaké strašení od Intrum Justitia, se dotyčný "plašan" vždy odmlčí.

Vzhledem k tomu, že se na jiných místech občas objevují odkazy na https://fakta.bezreklamky.cz podepsané různými smyšlenými jmény (např. Martina Krátká), nebylo problémem dotazem u administrátora serveru zjistit, že jsou výše uvedené poplašné zprávy zadávány ze stejných IP adres jako příspěvky odkazující na stránky Bezreklamky :-) Je tedy více než jasné, že tyto poplašné zprávy šíří sama Bezreklamka proto, aby své oběti vyděsila.