Černé ovce aneb mýty a fakta o Bezreklamky

31.10.2012 22:16

Dnes vysílala Česká televize již několikátou reportáž o podvodné firmě Bezreklamky, kterou si můžete přehrát zde (začíná v 6:00 minutě). Reportáž byla krátká, ale "výživná". Rozbila napadrť nejčastěji omílané mýty této podvodné firmy:

 

Mýtus: "Můžete si vydělat až 5000,- Kč měsíčně"

Fakta: Kde ta konkrétní čísla berou, když v reportáži výslovně přiznávají, že se nikdy ani "technicky nedozvědí" zda vůbec někdy nějaký klient díky nim získal jakoukoli zakázku? Samozřejmě, že ve smlouvách mají jen to, že poskytnou pasivní prostor na svém neviditelném webu (tedy faktické NIC za absurdně vysokou cenu), celé jejich úsilí - tedy především reklama - je však prokazatelně orientováno právě na to, aby skutečný obsah smlouvy co nejlépe zamaskovali. Jde tedy jednoznačně a prokazatelně o reklamu klamavou, která je zakázána zákonem.

 

Mýtus: "U soudu v 99% vyhrává Bezreklamky"

Fakta: Jen samotný Městský soud v Ostravě v reportáži výslovně potvrdil, že firmě Bezreklamky již zamítl desítky žalob a to výslovně pro rozpor jejich smluv se zákonem! Na základě postupně se rozvíjející komunikace s ostatními prvostupňovými soudy v ČR již nyní víme i to, že obdobně postupuje vícero soudů v ČR - například Zlín, Teplice, Most, Prostějov, ale jistě i mnohé jiné........samozřejmě pouze za předpokladu, že se žalované oběti této podvodné firmy brání - návod máte zde - stačí postupovat podle něj a když dojde k soudu tak se vyjádřit takto. Pavlíková je tedy jen obyčejná lhářka - nic víc. Už je vám jasný důvod, proč se vás Bezreklamky snaží od obrany odradit? Protože dobře ví, že může proti vám uspět u soudu převážně jen tehdy, pokud se bránit nebudete! Tady je nutno dodat, že pokud snad i přes obranu žalovaného Bezreklamka u soud uspěje, jde spíše o exces, kterých by mělo do budoucna rapidně ubývat. Blíže o tom v tomto článku.

 

Mýtus: "Podnikání Bezreklamky shledala jako férové i Česká obchodní inspekce"

Fakta: ČOI za posledení rok šetřila Bezreklamky celkem čtyřikrát. Z toho třikát se nepodařilo podezření potvrdit a v jednom případě "jsou shromažďovány podklady k zahájení správního řízení" - jinými slovy v jednom případě se to podařilo! Tady je nutno zdůraznit, že v žádném případě nelze říct, že jeden nebo dva kontrolní protokoly České obchodní inspekce by vypovídaly cokoliv o úrovni podnikání nějaké společnosti nebo podnikatele. Je to pouze výsledek jedné jediné kontroly a zjištění, které v jejím průběhu bylo učiněno. To, že ČOI v průběhu kontroly nezjistí u kontrolované osoby porušení zákona, neznamená, že nemohlo dojít k porušení jiného zákona který je mimo pravomoc Inspekce!

 

Mýtus: "Dostali jsme certifikát férovosti od občanského sdružení Spotřebitel.net"

Fakta: Samotné sdružení Spotřebitel.net se v pořadu vyjádřilo následovně: "Prověřovali jsme pouze obchodní podmínky a reklamační řád. Neřešili jsme obchodní praktiky společnosti." V pořadu bylo dále správně konstatováno, že se v každém případě nejedná o nic, co by mělo jakoukoli skutečnou vypovídající hodnotu o praktikách Bezreklamky. Stejnou skutečnost konstatoval dne 17.10.2012 i rozsudek z Teplic, kde Bezreklamky také prohrála - konkrétně, soud konstatoval, že "z obsahu žalobcem doloženého certifikátu vydaného sdružením Spotřebitel.net na období 6.8.2012 až 6.8.2013 nebyly zjištěny žádné skutečnosti podstatné pro rozhodnutí ve věci." Jakékoli sdružení může vyjádřit svůj právní názor na cokoli - třeba i formou certifikátu, takže jsme tímto zahájili přípravy na vydání Certifikátu nepoctivosti firmy Bezreklamky, který jim vystavíme (na rozdíl od Spotrebitel.net) zcela zdarma.

 

Mýtus: "Podali jsme trestní oznámení na občanského aktivistu Davida Ondrejkoviče"

Fakta: No a co? Spočítá někdo, kolik trestních oznámení bylo podáno na ně? Jen já osobně jsem podal nejméně dvě. Co se týká počtu podaných trestních oznámení, jsem si prakticky jist, že Bezreklamka v současné době oproti mně "vede" nejméně 100:1 :-)

 

Závěr:

Pokud vám vystupování Bezreklamky připadá, že je vedeno podle tohoto manuálu, budete zřejmě velmi blízko pravdě.