CENTURY21 vyhrožuje správci WEBNODE osobnostní žalobou

30.07.2013 22:10

E-mailová korespondence, kterou dnes obdrželo o.s.Společná obrana od bývalých klientů CENTURY 21, kteří byli okradeni ze strany smluvního advokáta této Realitní kanceláře o 70 mil.korun

Vážený uživateli Webnode,

obdrželi jsme stížnost na nevhodný obsah internetových stránek kauza-century21.webnode.cz. Obsah stížnosti a kontakt na jejího zasilatele je uveden níže.

Jako provozovatele těchto stránek bychom Vás rádi požádali o zjednání nápravy vytýkaného stavu, nebo o kontaktování zasilatele stížnosti za účelem smírného vyřešení této věci.

____________________
Obsah stížnosti:

Dobr den,

Obracm se na Vs v zastoupen, svho klienta spolenosti ALL DONE s.r.o., I 27782000, se sdlem Korunn 810/104, Praha 10, kter je vlastnkem licence CENTURY 21 pro eskou republiku a to ve vci protiprvnho nzvu a obsahu domny https://kauza-century21.webnode.cz/. Rd bych Vs upozornil, e CENTURY 21 je registrovanou ochrannou znmkou a to jak na zem esk republiky, tak mezinrodn a jej vyuit nebylo jejm vlastnkem v tomto ppad povoleno. Obsahem tchto webovch strnek jsou tvrzen jejich skutenm elem je pokozen ochrann znmky CENTURY 21 a dobrho jmna spolenost provozujc svou podnikatelskou innost pod touto ochrannou znmkou, jako takov je tedy jejich obsah a nzev protiprvn a jeho publikace by mla bt zakzna. Mj klient nikdy nepokodil, dnou z osob na n odkazuj webov strnky a ani vi dn z nich nem dn zvazky a nen se dnou z nich ve smluvnm vztahu.

Pestoe je velmi politovnhodn, pravdpodobn (s odkazem na probhajc trestn zen) pokozen tchto osob Mgr. Miloem Vlaskem, tedy nezvislm advoktem, se kterm byly tyto osoby ve smluvnm vztahu, nen vinnou mho klienta, e dolo k pokozen nejmenovanch osob. Na zklad ve uvedenho je tedy zejm e nadpis uveden na webovch strnkch Velk realitn loupe v CENTURY 21 se nezakld na pravd, je hrub zavdjc a vznamn pokozuje mho klienta, respektive jeho franzingov partnery, a s touto kauzou nemaj nic spolenho.

S ohledem na obsah, nzev a nadpisy webovch strnek se domnvm, e tyto zakldaj odpovdnost jejich autora i osob, kter umonili zveejnn tohoto obsahu a to jak v rovin obanskoprvn dky pokozovn dobrho jmna mho klienta a jeho registrovan ochrann znmky. A s ohledem na obvinn vznesen v uvedenm textu je mon, e tento zakld i trestnprvn odpovdnost autora, respektive osob, kter takov text zveejnily. Autor by se ml domhat spravedlnosti zkonnmi prostedky, pokud se domnv, e nkde dolo k poruen zkona.

Na zklad ve uvedenho Vs zdvoile nicmn drazn dm o okamit zablokovn pslun domny, respektive webovch strnek. V ppad, e tak neuinte jsem klientem zmocnn uplatnit jeho prva soudn cestou.

S pozdravem

Mgr. Michal Mller, advokt
v pln moci za spolenost ALL DONE s.r.o.

 

E-mail, který byl ze strany bývalých klientů CENTURY21 zaslán správci WEBNODE:

 

Dobrý den,

velice mě mrzí, že jste tímto vtaženi do konfliktu mezi námi okradenými klienty a realitní kanceláří. Se stěžovatelem se spojíme a jeho stížnosti (velmi nesrozumitelně sepsané) využijeme k tomu, abychom mu vysvětlili, že nic z obsahu uvedeného na webu není protiprávní. Ráda bych Vás informovala, že před spuštěním našeho webu byl obsah i název našich stránek zkontrolován právníkem - tedy máme relativní jistotu, že o protiprávní obsah jít nemůže. Ani nemáme zapotřebí někoho poškozovat a čelit právním sankcím. Bohatě vystačíme s tím, co je pravda - totiž že jsme v realitní síti Century 21 byli prachsprostě okradeni jejich smluvním advokátem, a poté od nás dala realitka ruce pryč.

Měli jsme již dříve stránky na websnadno.cz. Bohužel tamní administrátor výhružky realitní kanceláře neustál a stránky nám ihned na základě stížnosti realitky zablokoval (viz např. text  https://www.spolecnaobrana.net/news/century21-odmita-odskodnit-poskozene-klienty-/ ), a umanutě trval na souhlasu stěžovatele s obnovením, což bylo nereálné. Váš server jsme nyní vybrali mimo jiné proto, že ve vašem prostoru se nacházejí i stránky jiných podvedených klientů jiné realitní kanceláře. Tato realitka se kdysi na vás též obrátila s žádostí o zablokování stránek, a vy jste to po vysvětlení situace neudělali, stránky jste ponechali v provozu. Zasílám odkaz na tuto komunikaci:
https://stop-prolux.webnode.cz/news/toto-jsem-dnes-dostala-na-mail-od-provozovatele-webnode/
https://stop-prolux.webnode.cz/news/odpoved-pana-alese-straky-o-/

Dovoluji si požádat o Vaše stanovisko, zda nám hrozí z vaší strany zablokování. Závadný obsah odstranit nemůžeme prostě proto, že závadný není. Stěžovatele kontaktovat budeme, avšak nemohu zaručit, že se s naším stanoviskem smíří.
Velmi neradi bychom se opět stěhovali někam jinam, nebo řešili vlastní doménu - jsme po technické stránce laici a uživatelsky příznivé prostředí webnode je pro nás šance, jak prezetaci bez větších problémů zvládnout. Přitom existence stránek je pro nás klienty velmi důležitý komunikační a prezentační nástroj, bez kterého se v boji s bezprávím jen těžko obejdeme.

Děkuji za Váš čas věnovaný těmto peripetiím a s napětím očekávám Vaši odpověď, jestli ve vašem prostoru můžeme zůstat. Ujišťuji vás, že stránky jsou z naší strany koncipovány maximálně korektně, a samozřejmě v mezích zákona.

S pozdravem
Dana Krudencová