CELNÍ ÚŘAD SE NAŽRAL A PROLUX ZŮSTAL CELÝ !

21.08.2013 13:27

S poměrně kuriozním problémem se na nás  tentokrát obrátil bývalý klient společnosti PROLUX pan Kamil Zbuzek.

V květnu r.2012 uzavřel pan Kamil s Proluxem Smlouvu o propagaci a podpoře prodeje nemovitosti. V srpnu 2012 se pak skutečně našel zájemce o nabízený byt a v lednu 2013 vypracoval zástupce PROLUXU Petr Jasanský ml. Kupní smlouvu ve které bylo uvedeno, že smluvní strany souhlasí s tím, že kupní cena ve výši 340 000,-Kč bude složena do depozita na účtu PROLUXU.

Když jsem toto četla, domnívala jsem se, že konec tohoto příběhu bude jasný, že PROLUX zkrátka peníze zpronevěřil (nebylo by to konec konců poprve) a pan Kamil se bude muset domáhat svých práv žalobou pro bezdůvodné obohacení.

Mýlila jsem se! Tentokrát totiž do hry vstoupil navíc Celní úřad pro hlavní město Prahu se svou pohledávkou pokuty 5 000 0000 udělenou PROLUXU ČOIkou a ten deponované peníze z účtu PROLUXU sebral!

Pan Kamil měl tedy zřejmě pech, hned dvakrát. Poprve při výběru RK a podruhé, že Celní úřad zablokoval PROLUXU účet právě v tom okamžiku, kdy tam byly uschovány jeho peníze. Od PROLUXU se tuto skutečnost pan Kamil dozvěděl v dopise z února 2013, kdy mu bylo lakonicky oznámeno, že nic nedostane, protože jsou jeho peníze prostě fuč.

Pan Kamil se tedy obrátil o pomoc na Policii ČR a podal Trestní oznámení na Petra Jasanského ml., který Kupní smlouvu vypracoval a který ho o bezpečnosti depozita na účtě PROLUXU přesvědčil.

Policie ovšem případ vyhodnotila jinak. Ve svém Usnesení ze dne 7.7.2013 panu Kamilovi sdělila, že k žádnému podvodu nedošlo, neboť jednatelka PROLUXU Karolína Valentová předložila policii svoji korespondenci s Celním úřadem, ve které Celnímu úřadu sdělila : ...že vzhledem k tomu, že deponovaná část kupní ceny není majetkem společnosti PROLUX, žádá o její uvolnění prodávajícímu dle smluvních podmínek stanovených mezi prodávajícím a kupujícím.

Na to dle sdělení Policie následovala reakce představitelů Celního úřadu pro hlavní město Prahu, kde se uvádí, že Celní úřad nebude na tuto žádost nijak reagovat, neboť není v jeho kompetenci prověřovat proud finančních obratů na bankovních účtech!

A kdo odškodní pana Kamila? Všichni jsou z obliga. Celní úřad se nažral a PROLUX zůstal celý. A pan Kamil se může jít klouzat!