Časopis dTest opět vystupuje proti Bezreklamky

06.04.2013 10:19

Renomované spotřebitelské sdružení dTest opětovně vystupuje proti klamavým praktikám Bezreklamky s.r.o. Ve své výzvě ke zdržení se protiprávního jednání provedl dTest opravdu důkladnou analýzu "podnikání" Bezreklamky a vyzval ji k nápravě věcí.

Přečtěte si uvedený článek a nechte si na e-mail zdarma zaslat uvedenou Výzvu, která z právního i faktického hlediska velmi dobře popisuje co je ve skutečnosti jádrem podnikání této firmy.