Asociace inkasních agentur: "Intrum Justitia porušuje etický kodex"

16.04.2013 20:12

Na základě skutečnosti, že vymahači agentury Intrum Justitia takovýmito či takovýmito dopisy vyvolávají a podporují dojem, jako by měli pravomoci soudních exekutorů, obrátilo se Občanské sdružení Společná obrana na Asociaci inkasních agentur s podnětem k prošetření, neboť Etický kodex této asociace, jejímž je Intrum Justitia členem, takovéto jednání výslovně zakazuje.

Asociace náš podnět prošetřila a shledala jej oprávněným. Jednání Intrum Justitia označila výslovně za porušení uvedeného etického kodexu.

Níže se můžete s dopisem Asociace inkasních agentur seznámit:

***********************************************************************************

 

Vážený pane magistře,
 
děkujeme Vám za podnět ze dne 26.3. 2013 (i za doplňující informace) na společnost Intrum Justitia, s.r.o., která je řádným členem naší Asociace.
 
K textaci upomínky společnosti Intrum Justitia, s.r.o. cituji: “V opačném případě upozorňujeme na platnost zákona o soudních exekutorech, jejichž úřad začal od 1.9.2001 provádět výkon rozhodnutí a jejichž prostřednictvím se v případě nutnosti budeme domáhat exekuce dle zákona na Vaše náklady.“ Sdělujeme, že takové prohlášení od inkasní agentury, která není věřitelem, považujeme za porušení etického kodexu AIA, neboť uváděné informace nejsou zcela korektní a pravdivé. Případný návrh na nařízení  exekuce totiž může v případě mandátní správy pohledávek podat pouze věřitel (zde tedy klient inkasní agentury) nebo jím zmocněná fyzická osoba.Vyzveme společnost Intrum Justitia, s.r.o. k urychlené opravě textů jejich upomínek v souladu s etickým kodexem AIA.
 
Co se týče údajného neoprávněného účtování administrativního poplatku ve výši 500 Kč. Tak zde můžeme konstatovat, že náklady ve výši 500 Kč za mimosoudní inkaso při výši pohledávky v řádech tisícikorun považujeme za obvyklé. Co se týče oprávněnosti účtovat takový poplatek v případech z přílohy Vašeho e-mailu, tak zde nelze rozhodnout pro nedostatek informací (smluvní ujednání mezi stranami, nejasnost právního prostředí a rozdílnost v rozhodování jednotlivých soudů)
 
Asociaci inkasních agentur nepřísluší posuzovat etičnost či zákonnost jednání společnosti BEZREKLAMKY s.r.o.  
Je na společnosti Intrum Justitia s.r.o., aby zvážila spolupráci s takovou společností, problematiku oprávněnosti pohledávek a následně sama posoudila obchodní a zejména reputační riziko.  
 
Ještě jednou Vám děkujeme za Váš podnět, který dále poslouží jako podklad pro jednání o případném rozšíření Etického kodexu AIA.
 
Toto vyjádření zasíláme na vědomí také vedení společnosti Intrum Justitia, s.r.o.
S pozdravem
 
Ing. Ivana Šárová
výkonná asistentka
 
Asociace inkasních agentur
Vyskočilova 1326/5a, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 739 446 982

 

***********************************************************************************