Ano šéfe!.....aneb nemáš-li argumenty, útoč na jejich nositele

14.10.2012 23:32

Mnoho z vás se jistě dobře baví u pověstných hlášek známého televizního kuchaře Zdeňka Pohlreicha (viz ukázka zde a zde), místo kterých se z televizní obrazovky často ozývá ono známé pípání. Z obsahu pořadu je vám jistě zřejmé, že dotyčný šoumen takto hovoří běžně a nikdo kvůli samotnému jím používanému slovníku nesnižuje jeho charakter či odbornost. A to mluví v onom pořadu obvykle s normálními slušnými lidmi. Jak by to asi vypadalo, kdyby mluvil s podvodníky?

Jsem toho názoru, že slušní lidé si zaslouží z mé strany slušného jednání. Zcela opačného názoru jsem ovšem tehdy, mám-li co do činění s lidmi, které v žádném případě za slušné považovat nemohu. Když tisíce lidí podvede někdo v kravatě, obleku a lakovkách s využitím vybrané spisovné mluvy, tak i kdyby se třeba honosil titulem MUDr., není o nic menším podvodníkem! Příkladů arogantních gaunerů s titulem a vybraným chováním máme dost - například zde (mimo jiné). Na psa také zakřičím "Lehni!" nebo "Fuj!" a to si jej vážím mnohem více než Brodana a jeho poskoků!

Dne 11. října 2012 ve 21:40 odvysílal Český rozhlas 6 jeden z dílů svého pořadu "Zaostřeno na občana" ve kterém se věnoval "Cause Bezreklamky" a používání klamavé reklamy. Pořad si můžete vyslechnout zde. Nutno podotknout, že při samotném natáčení toho zaznělo mnohem více, ale jak několikrát zopakovala paní redaktorka Vopálenská - "pořad není nafukovací" a proto musel docela často přijít ke slovu digitální střih.

Brodan přišel na natáčení pečlivě připraven - zejména byl vybaven nejprofláknutějšími komunikačními triky. Nejvíce se snažil odbočovat od tématu a to od věci k osobě (trik uvedený zde pod číslem 3) podle pověstného hesla, které znal a rozvíjel například Joseph Goebbels: "Když nemáš proti druhé straně argumenty, útoč proti jejich nositeli". Brodan k tomu měl naštěstí objektivně nedostatek munice a tak se musel uchýlit k poměrně ubohému citování mé "pohlreichovské" komunikace s lidmi, kterých si pro jejich vědomé ubližování tisícovkám podvedených vážím mnohem méně než výše zmíněného psa.

V průběhu natáčení pořadu jsem se snažil držet doporučované taktiky proti Brodanem používanému triku a na jeho osobní útoky nereagovat (na to ostatně ani nebyl čas). Nyní - s odstupem několika dnů si však říkám, že by bylo dobré ukázat, jak Brodan manipuluje s fakty a jak dovedně vytrhává věci z kontextu za účelem dosažení svých nekalých a nemravných cílů.

Popišme si nyní celou onu komunikaci obsahující "pohlreichovské" výrazy, ze které Brodan do vysílání pečlivě vypreparoval pár jemu se hodících slov:

Firma Intrum Iustitia pro Bezreklamky mimosoudně vymáhá dluhy - jinými slovy - otravují a straší oběti Bezreklamky umně formulovanými dopisy, které v nich mají vzbudit strach z exekuce (blíže o dopisech z Intrum Iustitia zde).

 

Uvedu formulaci jednoho z jejich dopisů:

Předmět: Dopis I6572297053468

"Dobrý den, v příloze naleznete dopis od Intrum Justitia, s.r.o. Při odpovědi použijte vždy funkci odpovědět z důvodu přesné identifikace. S pozdravem Intrum Justitia s.r.o."

a v té příloze samotné byly mezi hromádkou balastu i tyto perly:

"Uzavíráme dnem 12.06.2012 mimosoudní inkaso s návrhem na právní řešení. Máte poslední možnost dluh uhradit ke dni uzavření 12.06.2012. V opačném případě upozorňujeme na platnost zákona o soudních exekutorech, jejichž úřad začal od 1.9.2001 provádět výkon rozhodnutí a jejichž prostřednictvím se v případě nutnosti budeme domáhat exekuce dle zákona na Vaše náklady."

Takže jsem sedl a doslovně opsal jejich syntaxi:

"Předmět: Dopis IA64568456454572245515954555644546797053468ABCDEFGHXYZ to celé na třetí

Dobrý den,

v příloze naleznete vyjádření pro Intrum Iustitia s.r.n. ohledně "causy UP Promotion" od Občanského sdružení Společná obrana ve dvou verzích. Uzavíráme dnem 1.7.2012 možnost hlasitého smíchu nad vašimi posledními a ještě poslednějšími (a dokonce i nad těmi úplně nejposlednějšími) bláboly. Máte poslední možnost si trhnout nohou.

V opačném případě upozorňujme na platnost zákona č. 2/1993, který připouští i zbavení života a to dokonce v souvislosti s jednáním, které NENÍ trestné!

Při odpovědi použijte vždy funkci odpovědět z důvodu přesné identifikace.


Mnohokrát děkuji.

S pozdravem


Mgr. David Ondrejkovič
Občanské sdružení Společná obrana
www.spolecna-obrana.estranky.cz"

*********************************************

Do přílohy jsem vložil tento obrázek jako jasné a stručné vyjádření toho, co od poškozených dostanou. Dále jsem přiložil známou nahrávku nezadržitelného smíchu Vlasty Buriana (viz například pohádka Šíleně smutná princezna). Podotýkám, že to ustanovení zákona, které jsem citoval je listina základních práv a svobod a že ona formulace je z něj doslovně opsána - viz důkaz v čl. 6, odst. 4 - tak, aby co nejvíce vynikla absurdita jejich zcela nesmyslného "upozornění na zákon o exekutorech".

Samozřejmě, že to adresát zjevně z nedostatku inteligence nepochopil (nebo se tak alespoň tvářil) a odepsal mi toto:

"Vážený pane,

vzhledem k tomu, že nepřímo vyhrožujete smrtí. Byl jsem nucen celou záležitost oznámit na PČR.

Budu se velice těšit na Vaše vysvětlení zároveň zvažuji upozornit ČOI na způsob Vašeho podnikání.

s pozdravem

Markovič Daniel
Credit Management Services
Intrum Justitia, s.r.o.
Prosecká 851/64
190 00 Praha 9
www.intrum.cz
tel: +420 277 003 705
fax: +420 283 880 902
e-mail: d.markovic@intrum.cz"

....čemuž jsem se hlasitě smál ještě několik dnů pokaždé, když jsem si na to vzpomněl. Samozřejmě, že jsem neodolal a několikrát jsem ho ještě pošťouchl dotazem, zda si už vyměnil prádlo potřísněné svými tělesnými tekutinami ze strachu z mé "hrozby" :-) Přiznám jsem, že jsem jej tituloval - jak jsem již psal - poněkud "pohlreichovsky". Ale jsem přesvědčen, že po právu, protože on dobře ví co dělá, ubližuje poškozeným VĚDOMĚ a NENÍ tedy v mých očích slušným člověkem.

Když jsem od jednoho z poškozených obdržel přeposlaný tentýž výhrůžný dopis od jiné pracovnice vymáhací agentury Intrum Iustitia, jejíž jméno připomínalo lidový výraz pro veřejný dům, neodolal jsem a dotyčné oběti jsem odpověděl - a kopii poslal i té původní autorce - byl to uklidňující a vysvětlující dopis, ve kterém jsem uvedl mimo jiné: "Intrum Iustitia ví velmi dobře, že se podílí na vymáhání závazků vzniklých z nekalých praktik - některé subjekty jsou za peníze ochotny udělat téměř cokoli. Je to ze strany Intrum Iustitia prostituce svého druhu. Pikantní je, že jméno jedné z těchto pracovnic dokonce připomíná veřejný dům. Zřejmě na tom něco bude, že jméno je předznamenáním osudu." V tomto případě platí totéž, co výše -
dotyční lidé vědomě ubližují a nezaslouží si tedy slušného jednání!

Abyste viděli, že se při jednání se subjekty, které mohly být do Brodanových nekalých praktik zataženy třeba i nevědomky, snažím nejprve ze všech sil jednat korektně, můžete se o tom přesvědčit přečtením tohoto mailu odeslaného právě společnosti Intrum Iustitia (a nebyl první) - je asi zbytečné dodávat, že bez jakékoli reakce z jejich strany.