Aktualizovaný stručný návod na obranu proti Bezreklamky

11.12.2012 23:00

Aktualizovaný stručný návod na obranu proti Bezreklamky

7. 12. 2012

Při obraně proti nekalým praktikám a výhrůžkám Bezreklamky dodržujte následující postup:


Bod č. 1)

Pokud jste smlouvu uzavřeli po telefonu, pak velké množství svědků potvrzuje, že tento právní úkon nebyl učiněn s dostatečnou URČITOSTÍ jak to vyžaduje zákon. Telefonáty jsou ze strany Bezreklamky vedeny návodnými a složenými otázkami a není zcela zřejmé na co vlastně potencionální klient odpovídá. 

Bezreklamky navíc v telefonátech používá klamavou reklamu, když předstírá neexistující skutečnosti ("....ze zkušeností víme, že si klienti mohou reklamou na autě vydělat až desítky tisíc ročně...." versus přiznání v pořadu Černé ovce 31.10.2012: ".....my se ani technicky nedozvíme, jestli klient nějakou reklamu získal").

Na dálku uzavřená smlouva navíc neobsahuje v tomto případě náležitosti podle § 53, odst. 6, písm. b) občanského zákoníku (blíže o tom čtěte 
zde)

Smlouva je tedy NEPLATNÁ neboť jí klient uzavřel v omylu (který je omluvitelný, protože k němu byl doveden a v něm utvrzen klamavou reklamou). Jde ovšem o neplatnost RELATIVNÍ, která nenastane sama o sobě - musíte jim o tom svém omylu NAPSAT a to doporučeně a s dodejkou (kvůli dokladu).

Možný vzor takového dopisu najdete 
zde. Doklad o odeslání si pečlivě schovejte na dobu nejméně 3 let (ale raději 10 let).

DOPORUČENÍ:
Poslat dopis podle vzoru - doporučeně a s dodejkou!Bod č. 2)

Bezreklamky se vám bude snažit "vysvětlit", že jste smlouvu prostě uzavřeli, vrátit zpět že to nelze (protože oni už údajně začali "plnit") a prostě musíte zaplatit alespoň první rok - obvykle tedy 3390,- Kč. Toto své vysvětlování bude doprovázet různými argumenty a výhrůžkami, které ovšem NEMAJÍ žádný právní význam.

Jak taková jejich "argumentace" může vypadat se podívejte 
třeba sem.

Nejčastější mýty, které tito podvodníci o svém podnikání šíří lze poměrně snadno vyvrátit - čtěte 
zde.

DOPORUČENÍ:
Nevěřit ani slovo a IGNOROVAT!Bod č. 3)

Po relativně krátké době vás začne obtěžovat "vymáhací" agentura s názvem Intrum Iustitia. Nejčastější jména, který se objevují na dopisech zasílaných touto společností jsou: Petra Hampejsová, Jana Zahradníková, Daniel Markovič, Martina Krejčíková nebo Zdeněk Vajda (to je bývalý příslušník StB).

Tato společnost se snaží předstírat, že má nějaké pravomoci k tomu, aby váš údajný dluh vymohla - nevěřte tomu - NEMÁ.

Bude vám volat, psát SMS (ty někdy i v noci) a posílat vám mailem upomínky, jejichž některé příklady si můžete
prohlédnout zde nebo zde

Nebojte se toho, že vás v těch dopisech "upozorňují na platnost zákona o soudních exekutorech" - klidně je můžete na oplátku upozornit třeba na zákon o zachování hmotnosti nebo energie, případně na Archimédův zákon - právní význam to má úplně stejný, tedy ŽÁDNÝ

DOPORUČENÍ:
Nebát se a IGNOROVAT!
V této fázi Vám opravdu nic nehrozí - je to jenom takové neškodné strašení.Bod č. 4)

Pečlivě přebírejte poštu! Pokud máte v občanském průkaze jinou adresu než tu, na které skutečně bydlíte, zařiďte si SPOLEHLIVÉ přebírání pošty na OBOU místech.

Nepřebírání pošty je NEBEZPEČNÉ!

Na většinu pošty nemusíte NIJAK reagovat - jedinou výjimkou je pošta od soudu (má ZELENÝ pruh)

DOPORUČENÍ:
Pečlivě přebírat poštu na adrese v občanském průkaze i na adrese, kde skutečně bydlíte!

Bod č. 5)

Pokud jste smlouvu uzavírali před 1. únorem 2012, pak má pravděpodobně písemnou formu. Může být také uzavřena se subjektem s názvem BESTOUTDOORS nebo UP PROMOTION - je to pro účely tohoto návodu TOTÉŽ.

V těchto smlouvách byla k řešení sporů vymíněna místní příslušnost Okresního soudu v Benešově.

V tomto případě napište doporučený dopis k Okresnímu soudu do Benešova (adresa: Okresní soud v Benešově, Masarykovo nám. 223, 256 45 Benešov) ve kterém uveďte toto:

"Žádám o písemné sdělení, zda proti mé osobě byla u Vašeho soudu podána jakákoli žaloba. Zároveň Vám sděluji, že moje korespondenční adresa je..................na kterou mi prosím také zašlete odpověď".

DOPORUČENÍ:
Napsat doporučený dotaz k soudu do Benešova


Bod č. 6)

Pokud obdržíte PLATEBNÍ ROZKAZ, nelekejte se!

To je zcela automatický nástroj, kdy soud žalobu ANI NEČTE.

Vy si to naopak přečtěte VELMI POZORNĚ, protože je tam napsáno, že máte buď ZAPLATIT a nebo pokud s tím nesouhlasíte, tak PODAT ODPOR. Teprve PAK si soud přečte, co je v té žalobě vůbec napsáno.

POKUD NA PLATEBNÍ ROZKAZ NEZAREAGUJETE - ŽALOBU UZNÁVÁTE A PROHRÁVÁTE BEZ MOŽNOSTI JAKÉHOKOLI ODVOLÁNÍ!

Doporučený vzor odporu 
najdete zde - stačí doplnit své nacionále a odeslat poštou k soudu.

MUSÍTE TO OVŠEM UDĚLAT DO 15 DNŮ!!!!!

DOPORUČENÍ:
Podat odpor a bránit se u souduBod č. 7)

Pokud dodržíte výše uvedená doporučení, neměli byste soud prohrát. Blíže o tom
čtěte zde.


Bod č. 8 

S tím, co o Bezreklamky už 5 let vysílají česká média se můžete seznámit
zde.

Pamatujte, že by se nikdy TOLIK médií nevěnovalo TOLIK let nějaké jednotlivé firmě, pokud by se jednalo o problém několika málo jednotlivců kteří si něco někde špatně přečetli. Jedná se o PODVODNÝ SYSTÉM.

Krásně odůvodněný rozsudek POTVRZUJÍCÍ klamavé praktiky a vědomé využívání omylu svých klientů (soud se dokonce domnívá, že tento omyl je vyvoláván úmyslně) si můžete
přečíst zde.


Bod č. 9)

V každém případě doporučujeme registrovat se jako svědek k soudu. Je pak snadnější prokázat, že TOLIK lidí prostě NEMOHLO udělat stejnou chybu! 
Návod je zde


A otázka na závěr: Platit nebo neplatit?

Naše jednoznačné doporučení zní:

NEPLATIT a NEBÁT SE!

Podvodné praktiky se NESMÍ v této zemi nikomu vyplácet!

Pokud si s čímkoli nebudete vědět rady -  napište nám

 

Jedinou opravdu účinnou zbraní, kterou proti Vám Bezreklamky má je VÁŠ STRACH!