A závěrečná komunikace s panem Zdechovským

26.01.2013 04:10

Vážená paní Glaserová,

splnil jsem svůj slib, který jsem Vám dal a nechal prověřit veškeré stížnosti, které jste mi zaslala. Slíbil jsem to učinit do konce ledna, nakonec jsem to učinil s více jak týdenním předstihem. Všech cca 70 stížností jsem poslal na firmu, kde se jimi intenzivně zabývali s následným výsledkem:

 

  • téměř polovina klientů co jste mi zaslala vůbec neexistuje. Zda se tedy jedná o nastrčené klienty konkurence, těžko říci.
  • u vybraných 10 klientů jsem Vám zaslal detailní informace proč daným klientům nebyl úvěr poskytnut (opět v příloze), ze kterých je jasně patrné, že firma je naprosto v právu a klienti nedostali úvěr mimojiné z důvodu zamlčování exekucí, zkreslování příjmů apod. Firma tedy v těchto i všech ostatních případech nepochybila, naopak pochybili sami klienti. CPE spolupracuje na systému prevence dlužníků a dluhů
  • Dále jsem Vám zaslal seznam klientů včetně telefonních čísel a adres pro ověření, kterým byla v měsíci prosinci vrácena záloha v zákonné 14 denní lhůtě na důkaz toho, že společnost CPE postupuje plně v mezích zákona
  • Dále jsem Vám hned na úvod nabízel osobní schůzku pro obhajobu postupů společnosti, tu jste odmítla
  • Byl Vám nabízen i mechanismu jakým způsobem s Vámi řešit stížnosti klientů, kteří se na Vás obracejí, toto jste odmítla z nedostatku času. Tedy na vyslechnutí stížností klientů čas máte, na obhajobu firmy v daných případech už nikoli? Hodně zvláštní postup…

 

Jak sama vidíte, já, potažmo společnost CPE udělala vše možné k Vaší spokojenosti a nabídla celou řadu vstřícných opatření. Bohužel žádné z nich se u Vás nesetkalo s úspěchem. Proto nevím, jak dál bych Vám mohl jako mediální zástupce jednoho z akcionářů dále pomoci a je tedy asi zbytečné spolu nadále komunikovat. Proto prosím klienty odkazujte standardně na zákaznické centrum, potažmo reklamační oddělení, kde se klientům budou plně věnovat. Tam jsem předal i všechny případy, které mi poslali samotní klienti. V příštím týdnu budou pak individuálně řešeny všechny podněty, které mi byly e-mailem nebo doporučeně doručeny.

 

Co se týče Vaší výzvy ohledně hromadné žaloby, na tu máte samozřejmě nárok. Společnost CPE je plně připravena se u soudu obhájit, protože to bude nejspíše jediná příležitost, kde si někdo v klidu projde veškeré důkazy, aby rozhodl o legitimnosti postupů CPE a nepodlehne pouze jednostranné výpovědi klientů. Naopak, tento Váš krok plně uvítáme, protože se konečně rozhodne na neutrální půdě o tom, že společnost nepostupuje nijak protizákonně. Pro tento případ jsem nucen Vás upozornit na skutečnost, že někteří klienti již na společnost žalobu případně trestní oznámení podali. Ve všech případech si svůj postoj firma CPE obhájila a naopak v 16 nám známých případech byly vůči klientům zahájeny úkony trestního stíhání pro trestný čin úvěrového podvodu. Řada klientů je již trestně stíhána. Pokud byste potřebovala, mohu Vám zaslat kontakt na naši advokátní kancelář. Jsou na to připraveni a nemají s případnou soudní tahanicí problém.  

 

Pokud byste chtěla uveřejnit tuto naši komunikaci na svých stránkách jak jste to již koneckonců učinila, nemám s tím v rámci transparentnosti problém. Pevně věřím, že však zveřejníte komunikaci celou, nikoliv pouze vytržené věty nebo e-maily, které se Vám hodí a ve kterých se snažíte udělat hezčí, než jste.

 

Kdybyste se na mě kdykoli v budoucna chtěla obrátit, jsem Vám samozřejmě k dispozici.

 

S přáním hezkého dne.

 

Tomáš Zdechovský

 

Pane Zdechovský,

 Zatím jsem z Vaší strany žádnou pomoc směrem k mým klientům nezaznamenala, s těmi lidmi jsem hovořila i po telefonu a Váš výmysl, že se jedná o konkurenční boj by mohl být zábavný, kdybych neslyšela ty nešťastné lidi mluvit. Považuji za zcela nepravděpodobné, že existují podvodníci, kteří by byli schopni podávat tak přesvědčivé herecké výkony, jen aby zprovodili ze světa konkurenční firmu. Vám zřejmě vůbec nedochází, že firma CPE NIKDY NIKOMU ŽÁDNOU PŮJČKU NEPOSKYTLA A NAOPAK OKRADLA STOVKY MOŽNÁ I TISÍCE LIDÍ, KTEŘÍ SE NA NĚ V TÍSNI OBRÁTILI . Je to hnus Vážený pane! A být Vámi tak zalezu někam hluboko pod zem a stydím se do konce života podívat slušným lidem do očí! ...Takže za svým tvrzením stran GAUNERŮ si stojím a myslím, že to je až příliš slabý výraz pro to, kolik zla na lidech pácháte!....Pokud se Vás to osobně dotýká, tak nelze než konstatovat, že holt na hrubý pytel -  hrubá záplata! Začíná mi být jasné, že Vaše sliby stran Vaší pomoci, byly báchorky! Buďte tedy tak laskav a neobtěžujte mne již Vašimi maily.

S.G.