A další komunikace s panem Zdechovským

23.01.2013 10:36

Dobrý den,

Jeden z těch případů byl i v Blesku:

www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/185450/blesk-pomohl-veronice-23-odpustili-pokutu-12-tisic-korun-naletela-uverove-firme.html

Tomáš Zdechovský

 

Výborně! Toto je ovšem jeden případ z tisíců!  A od kolika lidí je dodnes pokuta vymáhána a "vratné fee" jim vráceno nebylo? Tento jeden zmedializovaný případ pro mne není stále ještě důkazem. To, že má firma již ve smlouvě závazek, že nebude medializována sám o sobě jistě o něčem vypovídá.
Klienti jsou navíc VŽDY před podpisem smlouvy ústně ujištěni, že jejich schopnost splácet nebude prošetřována. Jedná se tedy o Nekalé obchodní praktiky dle zákona 634/1992
Obchodní praktika je dle § 4 zákona o ochraně spotřebitele považována za nekalou, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Odbornou péčí je třeba rozumět dle § 2 odst. 1 písm. s) úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat, a která odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti.

Smlouvy CPE zároveň vykazují všechny znaky smlouvy sestavené za účelem vzniku rozporů, což odporuje ustanovení §43 a) 1) Obč.Zák.

Světlana Glaserová